Reklam ve Halkla ilişkilerin farkı

Haberler - 3 Ocak 2006, Salı
Merhabalar....
Halkla ilşkilerle reklam arsındaki en önemli fark nedir?
Hocamıza bariz farkları söyledik ancak kabul etmiyor.
Bana yardımcı olur musunuz?

Mehmet Bozalp

Yorumlar

Tuncay YILMAZ   10 Şubat 2006, Cuma

Merhaba!
Halkla ilişkiler ile reklam arasındaki en önemli fark bana göre, "amaç" farklılığıdır.Halkla ilişkilerin ana amacı kamu-topluma bir yarar sağlamaktır. Reklamın ana amacı ise firmanın ürün veya hizmetine tüketici bulmak ya da buna yönelik iletiyi hedef kitleye iletmektir.Bunun dışında birtakım başka farklar da vardır.

hülya   14 Şubat 2006, Salı

Selamlar
Reklam ve Halkla İlişkiler arasındaki fark bence ; ikisininde temelde ürünü sattırmaya yönelik çalışmalar yapmasına reğmen ,Halkla İlişkilerin kamu yararına işler yaparak bunu başarmaya çalışmasıdır.Yani çaktırmadan reklam :)

Nesli Şenoğlu   14 Şubat 2006, Salı

Arkadaşlar reklam ve halkla ilişkiler arasında en temel fark ; reklamın belirli bir para karşılığında halkla ilişkilerin ise ücretsiz olmasıdır. Diğer farklar bu temelden kaynaklanır.

Alper Menteşoğlu   26 Şubat 2006, Pazar

Selam
Reklamda iletişim kanalı para karşılığı satın alınılır. Halkla İlişkiler ise iletişim kanallarında ücretsiz haber olmaya yönelik iletişim faaliyetidir. Reklamda verilecek mesaj kontrol edilebilir (para karşılığı satın alınıldığı için) , Halkla İlişkiler´de kontrol edilemez.

Sinan Erdem   2 Mart 2006, Perşembe

Halkla ilişkiler geniş bir tanımla, bir kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümü olarak tanımlanabilir. Ancak her kurumun ilişkiler içinde bulunduğu halk kesimi farklılıklar sunar. Örneğin bir hükümet için halk ülkede yaşayan tüm insanlar, bir dernek için kendi üyeleri, bir gazete için kendi okuyucuları, bir spor kulübü için taraftarları ve bir işletme için ise halk, örgüt içinde çalışanlar ile örgüt dışında yer alan ve firmayla ilişkisi bulunan tüm kişi ve kuruluşları kapsamına alır. Geniş anlamda bir başka tanım, halkla ilişkilerin bir tanıma ve tanıtma süreci olduğu yönündedir. Bu açıdan bakıldığında, halkla ilişkiler, kuruluşların duyarlı olduğu çevreyi tanıması ve kendisini bu çevreye tanıtması amacıyla iletişim tekniklerinin planlı, programlı bir biçimde iki yönlü olarak ve yönetim felsefesine dayandırılarak uygulanmasıdır. Halkla ilişkiler, anlatacak bir öykünüz, insanların ilgisini çekecek uygulamalarınız olduğu sürece ücretsizdir.

Reklam´da is İletişim kanalını parayla satın alırsınız.

Gazetede ürününüzle ilgili olumlu bir makalenin yayınlanması 10 binlerce dolarlık reklam harcamanızdan kat be kat etkilidir.

seda   15 Mart 2006, Çarşamba

merhaba!
Reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının hedefi aynıdır. Karı arttırmak. Ancak; Reklam kısa vadede , halkla ilişkiler uzun vadede çalışır.

Hande Dündar   29 Mart 2006, Çarşamba

Merhaba,
Hocanızın istediği fark; reklamın müşteriyle dolaylı temas, halkla ilişkilerin ise direk temas sağlaması olabilir. Yani reklamda müşteri ile birebir ilişki kurulmaz, ama halkla ilişkiler birebir ilişki anlamına gelir.

Emrah Uslu   7 Nisan 2006, Cuma

Ben soyut somut olarak düşünüyorum..advertising daha somut PR sa soyuttur.Değerlendirme yapması zordur advertising te kara bakarsınız artış azalma olduuna PR da değerlendirme yapması zordur..kısa vade ve uzun vadede en belirgin farklardır diye düşünüyorum

csavaspr   30 Nisan 2006, Pazar

Öncelikle vurgulamalıyım ki bazı arkadaşlar Halkla İlişkileri sadece sosyal sorumluluk kampanyaları olarak düşünerek cevaplamışlar. Oysa bu söyledikleri Halkla İlişkilerin sadece bir boyutudur. Sayın Alper MENTEŞOĞLU en temel farkı dile getirmiş olmasına rağmen o da halkla ilişkilerin hiç maaliyeti olmadığını söyleyerek gene bir yanlış açıklama yapmış. Arkadaşlar şimdiye kadar edindiğim bilgiler halkla ilişkiler faaliyetlerinin çok geniş anlamda yapıldığını gösteriyor. Örneğin bir kokteyl düzenlersiniz bir açılış için ya da piyasaya sürdüğünüz yeni bir ürün için (örnekleri siz de artırabilirsiniz) işte bu düzenlediğiniz kokteyl bile hedef kitlenize bağlı olarak bir PR faaliyeti olabilir. Bazı arkadaşlarımızın belirrtiği gibi en temel fark reklam için bir mecra seçersiniz (Hedef kitlenize ulaşabileceğinizi düşündüğünüz bir kanal=mecra) ve ordan istediğiniz mesajı verirsiniz.(mecranın özelliğine göre mesajın yer alacağı alana para ödersiniz.) Satın aldığınız alanda isterseniz dünyanın en yakışıklısı benim dersiniz. Ancak halkla ilişkiler için bu kadar dar bir alan söz konusu değildir ve ayrıca mesajınızı doğrudan değil dolaylı yollarla verirsiniz. Genel olarak 3. şahısların ağzından tanıtmınızı yaparsınız. Reklamdaki mecranın halkla ilişkiler karşılığı : kontrolü mümkün olan mesaj kanalları ve kontrolü mümkün olmayan mesaj kanalları olarka ikiye ayrılabilir. (1. sine örnek sergiler, kokteyller, sosyal sorumluluk kampanyaları v.b. , 2. sine örnek olarak basın bültenleri v.b.)

ozgur   2 Mayıs 2006, Salı

Halkla ilişkiler kar amacı gütmez , reklam kar elde etme amaçlıdır.

csavaspr   6 Mayıs 2006, Cumartesi

Sayın Özgür arkadaşımın yorumu oldukça kısa ve öz ; ancak halkla ilişkiler hakkında gözden kaçırılmaması gereken en önemli husus , onun pazarlama karmasının bir parçası olmasıdır. Daha açık biir anlatımla halkla ilişkiler bir pazarlama çalışmasıdır. Elbette burada halkla ilişkilerin , pazarlamanın kar amacını gütmediği bir çalışması olduğunu söylemek pek akıllıca olmaz. Halkla ilişkiler pazarlamanın tutundurma çabalarından birisidir. Bir diğeri de reklamdır. Daha ayrıntılı bilgi için İsmet MUCUK un Pazarlama İlkeleri kitabına bakabilir.

halenur   23 Mayıs 2006, Salı

merhaba ben kısa ve net cevap vericem halkla ilşkiller misafir reklam kiracıdır hoca saygı ve sevgilerimi ilet

Funda   24 Mayıs 2006, Çarşamba

Merhaba
Halkla ilişkiler ve reklam arasında bir değil bir çok fark vardır.Halkla ilişkilerin tanıtım kapsamı reklamdan daha geniştir.Reklam tek yönlü bir iletişim çalışmasıdır ve çok büyük bütçelerle hazırlanırken HLK çalışmaları daha küçük bütçe veya hiç para vermeden de yapılabilir. Reklam her organizasyon tarafından kullanılmayabilir ama her kuruluşun planlı ya da plansız bir HLK çalışması vardır... Bence HLK ve reklam arasındaki en önemli farklılık reklam ürün odaklı çalışırken hlk kurum kişi devlet ve ürün odaklı çalışmalar yapar...

can bozyokuş   25 Mayıs 2006, Perşembe

merhaba kardeş, aralarındaki farkı bilimsel anlamda yazacak olursak reklam hedefleri ile pazarlama hedefleri birbirine paralel olmak zorundadır. pr da ise pazarlama hedefleri dışında iletişim hedefleri daha önemlidir.

Arzu   27 Mayıs 2006, Cumartesi

Halkla İlişkiler hep vardır, reklam ise çeşitli dönemlerde özellikle de satışı arttırmak için yapılır. Bütçesi çok fazladır. Halkla İlişkiler günlük yaşamın parçasıdır. Davranışlara dahi yansır.

MUHAMMET   26 Haziran 2006, Pazartesi

halkla ilişkiler her kurumda kullanılır ama reklam kullanılmaz
halkla ilişkilerle daha fazla kitleye ulaşma olanağı olur.
halkla ilişkilerde öncelik ´güven´ dir ama reklamda ise amaç onu kitleye satmak tır ( para karşılığî)

prmanager   15 Ağustos 2006, Salı

merhabalar,
reklam beyin yıkama sanatıdır.halkla ilişkiler ise kuruma değer ve hedef kitlesini yanında tutma sanatıdır diyebiliriz.

burcu   8 Kasım 2006, Çarşamba

MERHABA ARKADAŞLAR:) Fark aslında açıktır reklamın amacı doğrudan ürünü sattırmaya yöneliktir ve kısa sürelidir.Halkla ilişkiler ise çevreye marka hakkında iyi imaj oluşturma çabasıdır.

mehmet   8 Kasım 2006, Çarşamba

merhaba arkadaşlar
Halkla ilişkiler arasındaki temel fark reklamcılık ürünü tanıtır , satmaya çalışır. halkla ilişkiler ise kurumu tanıtır imaj yaratır.

hatice doğan   8 Kasım 2006, Çarşamba

merhaba, reklama ile halkla ilişkilerin en belirgin farkı, reklam medyadan yer ve zaman satın alınarak yapılır, halkla ilişkiler de ise yaptığın etkinliklerle medyada yer alırsın. pr da etkinlik yönetimi önemlidir. ads de ise reklamın mesaj tonu, formatı, concept vs... devreye girer.

betül   12 Mart 2007, Pazartesi

reklamla halkla ilişkiler arasındaki zaman,satış amacı,bütce,ulaşılan kitle,mesaj farklarını bana söyleyebilirmisiniz.şimdiden teşekkürler

derya   23 Mart 2007, Cuma

reklam medyada yer ve zaman satın alınarak yapılır örneğin kurumsal reklam gazetelerdeki burda bütün insiyatif reklamı veren firmanındır fakat çok masraflıdır halkla ilişliler ise medyadan ücret ödemeden yararlanır yani yaptığı bir etkinlikle basında yer alır haber konusu olur halkla ilişkiler reklama göre daha zordur çünkü h.i faaliyetlerinin medyada yer almasında gazetecinin insiyatifi önemlidir isterse haber yapar reklamda ise paranı verip reklamı yayınlatırsın en önemli fark bu bence.

derya   23 Mart 2007, Cuma

bir başka fark ise reklam kısa sürelidir oanki arzuya bağlıdır ve etkisi kısa sürer halkla ilişkiler ise uzun sürelidir ve etkisi uzun sürer kalbe hitap eder insanları yanıltmaz dürüstülük en önemli amacıdır

onur   3 Nisan 2007, Salı

kısacası reklamın amacı satıştır ve sonuca en kısa zamanda varmaktır. halkla ilişkilerde ise ön planda olan saygınlık artırma ve kurumu tanıtmadır yapılan çalışmalar u

Medine Tosun   13 Haziran 2007, Çarşamba

Herkese merhaba demek istiyorum öncelikle.
Halkla ilişkiler,etkileşimlerde sürekli bir güven oluşturmayı hedefler ve bunu öncelikle manevi açıdan değerlendirir.Reklamcılıkta ise güven oluşturma kısa sürelidir ve öncelikle maddi açıdan düşünülür.

yasemin   13 Ocak 2009, Salı

önceikle reklamın amacı doğrudan satıştır halkla ilişkilerde ise amaç kurum imajını güçlendirip satışa dolaylı olarak katkı sağlamaktır.ikinci olaraksa reklam kısa dönemlidir ve raklam için yapılan masraf kısa sürede firmaya döner halkla ilişkiler çalışmaları ise sonuçlarını uzun vadede gösterir.ve reklama ayrılan bütçenin halkla ilişkilerden çok daha fazla olması da bir diğer farktır.
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.