PR (Public Relations) ve Halkla İlişkiler 2

Makaleler - 24 Temmuz 2007, Salı
PR (Public Relations) ve Halkla İlişkiler 2
Dünyada saygın PR otoriterleri tarafından belirlenen PR kavramının anlamı, PR biriminin yetki ve görev alanlarını belirlemektedir. PR kavramının anlamının sadece bir kısmını karşılayan “halkla ilişkiler” ismi PR’ın yanlış anlaşılmasına neden olmuştur. Bu eksik anlam PR’a isim olarak verilmesi ülkemizde özellikle kamu kurum ve kuruluşlardaki Halkla İlişkiler Biriminin yetki, görev ve uygulamalarında da görülmüştür.
PR mesleğinin isim problemini çözmek, daha iyi anlaşılmasına ve hızlı ilerlemesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. PR branşı, ülkemizin ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün artmasına, sosyal refahına ve kamu kuruluşların halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmesine büyük bir katkı sağlayacağını ve ülkemiz için büyük bir ihtiyaç olduğu göz ardı edilmiştir. PR mesleğine verilen “Halkla İlişkiler” ismi psikolinguistik bir araştırma yapılmadan ya da eksik bir araştırmadan sonra konulduğunu düşünüyorum. PR’ın tam Türkçe karşılığı yok diye yakın anlamına gelen ya da anlamının bir kısmını karşılayan bir isim koymak, PR mesleğinin anlaşılmamasına ya da eksik anlaşılmasına neden olmuştur. Sayın İbrahim Bozdağın “Türkiye’de Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler” Tezinde belirttiği gibi “Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler konusunun anlamı ve dayandığı temel düşünce yeterince anlaşılamamıştır. Bunun sonucu olarak da halkla ilişkiler küçümsenmiş ve örgüt için halkın taşıdığı değer hep görmezlikten gelinmiştir”. (Bkz. www.halklailiskiler.com.tr/makaleler).
Ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlardaki Halkla İlişkiler Birimleri, sekreterya ya da danışmanlık olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı bir çok kamu kuruluşlarımızda PR biriminin olduğu söylenemez. Bu eksiklikten dolayı kitlelerin bir çok kamu kuruluşun hizmet ve ürünlerinde haberdar olmadıklarından ya da eksik haberdar olmalarından dolayı kuruluşların hizmet ve ürünlerinden yararlanamıyorlar. Bundan dolayı bir çok kuruluş kapanma aşamasına gelmişlerdir. Örneğin bir dönem çok yaygın olan, halka mesleki eğitim hizmetleri veren Halk Evleri kapanma aşamasına gelmiştir.
Kamu Kuruluşlarındaki Halkla İlişkilerin görev ve yetkilerine baktığımızda sadece “Halkla İlişkiler” ismini karşılayacak küçüklüktedir. Adını vermek istemediğim bir Belediye Başkanının belediyeye Halkla İlişkiler müdürünü atamayla ilgili ilginç bir yaklaşımıyla karşılaştım. Beldenin sorunlarını dile getiren yerel basınla başı dertte olan Belediye Başkanı bir gün bütün yerel basın mensuplarını çağırır. Akşam yemeğindeyiz. Benimle Belediye Başkanı arasında Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü oturuyor. Meslektaşım olduğunu sandığım için mesleki sorunları konuşuyorduk. Konuşuyorduk ama bir türlü anlaşamıyorduk. Çünkü hiç ortak bir noktamız yoktu. Türkçe’miz bile aynı değildi. Yemekten sonra Belediye Başkanı konuşmaya başladı:
- “Değerli Basın Mensupları, ilginiz için en içten duygularımla teşekkür ederim. Bugünkü konumuz son zamanlarda beldemizle ilgili çıkan haberlerle ilgilidir. Lütfen bana ulaşmadan bana sormadan asılsız haberlere yer vermeyin. Halkımızı yanlış bilgilendirmeyin…” Gibi birçok konuyu anlattı. Konuşma bittikten sonra sıra sorulara geldi.Gazetecilerden biri sordu:
- Sayın Başkanım! bundan sonra basın açıklamalarınızı Halkla İlişkiler Biriminden alsak olmaz mı? Başkanın cevabı:
- “Olmaz arkadaşlar. Çünkü Recep Bey gazeteci değil. Arkadaşlar Recep Bey hayatının çoğunu kıraathanelerde, kahvehanelerde çalışarak geçirdiği için halkın içinden gelmiş gerçek bir halk çocuğudur. Bundan dolayı Halkla İlişkiler Müdürü olarak atadık. Ve gerçekten de halkla olan ilişkilerinde çok başarılıdır. Kendisini kutluyorum.”
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi Halkla İlişkiler personelinin atanması, ve atanan personelinin görev ve yetkilerini belirlemesinde PR kavramına Halkla İlişkiler ismini verilmesindendir. Çünkü toplumumuzda “halk” kavramı son derece basit ve en kolay anlaşılacak bir kelimedir. Bundan dolayı halk kelimesini duyan hiç kimse lugata, sözlüğe bakma gereksinimi duymayacaktır. Ve basit/yalın anlamına dayanarak görev ve yetkilerini de bu şekilde anlayacak ve belirleyecektir.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda PR Biriminin zorunlu hale getirilmesi ve bu kurum ve kuruluşların PR Birimlerinde PR uzmanlarının istihdam edilmesi, kamu kurumlarımızın daha kaliteli hizmet verebilmelerine ve gelişmelerine büyük bir katkı sağlayacaktır. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dünya pazarında markalaştırmak için PR Birimlerimizi her alanda bulundurmalıyız. Bundan dolayı Türkiye’deki PR branşının sorunları gidermeliyiz geliştirilmesi için daha çok çalışılmalı ve bunu bir milli dava olarak görmeliyiz. Ayrıca PR Birimlerinin görev ve yetkilerini denetleyen bir Devlet PR Denetleme Üst Kurulu da kurulmalıdır.
Gelecek Yazı: PR (Public Relations) ve Halkla İlişkiler 3

Mehmet Bozalp

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.