POLİTİKA VE İLETİŞİM

Makaleler - 23 Haziran 2007, Cumartesi
“İnsan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur” diyor,ünlü iletişim kuramcısı Wilbur Schramm.
Temelde insanların etkinliği olan iletişim,kişileri,örgütleri,toplumları bütünleştiren bir olgudur. Toplumsal yaşamı olanaklı kıldığı için de toplumsaldır ve toplumsal yaşamın temelidir.
Politika ise her şeyden önce bir yönetme sanatı veya bilimidir, yani siyaset bilimidir. Hükümet/devlet icraatlarını etkileme, değiştirme veya yönlendirmek işidir.Devlet yönetimini veya kontrolü ele geçirme ve elde tutma bilgisi veya sanatıdır.Bireyler ve gruplar arasında güç ve liderlikle ilgili olan rekabettir.Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler karmaşasının bir toplamıdır.

Tüm insan etkinlikleri iletişimle sürdürülür. Bu nedenle insanlar kendilerini ifade etmede,başkaları ile anlaşabilmek ve onları etkileyebilmek için iletişim tekniklerini,sözlü ve sözsüz iletişimi,iletişimle bütünlük içinde beden dilini kullanırlar. İletişim sürecinde başkalarını anlamada onların duygu ve düşüncelerini onlarla özdeşleşerek onlarla görme duyarlılığını gerçekleştirenler iletişim becerilerini en iyi bir şekilde uygulayanlardır.

Politika bir yönetme sanatı olarak, İletişim ve tekniklerini,iletişim süreçlerini uygulama yöntemidir.Günümüzde,Politikacılar iletişimin önemini anlamış ve bu alanda profesyonel hizmet veren kurumlarla iş birliği yapmaktadırlar. Başarılı seçim kampanyalarını düzenlemek için iletişim tekniklerini en iyi şekilde uygulamaya çalışmak için gayret içindedirler.

Ancak,çoğu profesyonellerden iletişim alanında yönlendirme almalarına rağmen,başarılı iletişim tekniklerini kullandığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Politika Lideri olmalarına rağmen,Lider özelliklerine sahip değillerdir. İletişim kurdukları kitleye düşüncelerini özdeşleştirerek anlatamamaktadırlar. Duygu ve düşüncelerini yansıtmada beden dili olarak,üslup olarak samimi duygu verememektedirler.
Artık seçim çalışmalarında imaj oluşturma ve görsel öğeleri üst düzeyde kullanma gerekli kılınmıştır. İnsanı yönlendirme tekniklerini bu çalışmalarda kullanılmaktadır. Başarılı olmak için Amerika,Avrupa da uygulanan seçim kampanyaları ülkemizde partilerin siyasal eğilimlerine bakılmaksızın kullanılmaktadır.

Örneklersek, Muhafazakar bir parti,parti binasının açılışında Rus mankenleri görevlendirmesini,seçmen kitlesinde olumsuz etkisi olacağını bile bile yapmasında amacı, imaj oluşturma çabasından başka bir şey değildir.

Hatırlarsınız,1999 secimin de CHP lideri Deniz BAYKAL,secim çalışmasını başlattığında sahneye o dönem çok ilgi uyandıran Ricky Martin’in sahneye çıkışını andıran bir yöntem ile çıkmıştı. O seçim dönemin de CHP Ülke seçim barajını gecememişti. Kuşkusuz CHP’nin başarısız olmasının bir çok nedeni vardı. 2002 seçim döneminde Mesut YILMAZ’ın TV kanalında bir açık oturumda,önünde konulan kurabiyeleri nasıl sinirli bir şekilde yediği ve beden dili ile göstermişti,ülkemizde beden dili olarak,halka duygu ve düşüncelerini yansıtmada,halkla bütünleşmede en başarılı Politika Lideri Süleyman DEMİREL’dir. Bu başarısı onu ülke yönetiminde 40 yıl söz sahibi yapmıştır.

Politikacılar,seçim kampanyalarını Amerikan türü yapmaları,imaj oluşturma çabaları,görsel teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaları, başarılı seçim sonucu oluşturmayacaktır.
Kuşkusuz bu yöntemler uygulanacaktır. Bir düzeyde etkilide olabilir. Ancak Politika liderlerinin kendilerinin liderlik özellikleri ve bu özelliklerini iletişim becerileri ile bütünleştirmeleri çok daha önemlidir.

Başarılı Politika Liderinin İletişim Becerileri Nasıl Olmalıdır.

- Konuşma yapmadan önce hitap edilecek kitlenin ihtiyaç ve inanışları belirlemek,hitap ettiği kitlenin bir üyesiymiş gibi iletişim kurmak.
- Güzel Türkçe konuşmak.
- Ses tonunu iyi ayarlama yeteneği,
- Nefes kontrolü iyi yapma,
- İkna edici özellik,
- Sözsüz iletişimi iyi kullanma ( jestler,mimikler ),
- Konuyu dağıtmama,
- Olabilecek protestolara karşı hazırlıklı olma ve protestolara kesinlikle karşı koymama,
- Beden diline hakim olma,
- Zamanı iyi ayarlama,
- Teorik konuşmadan, ziyade örneklerle konuşma,
- Kitleye hakim olma duygusu verme,
- Hitap ettiği kitlenin sosyal özelliklerini dikkate alarak onların duygu ve düşüncelerini anlayarak empati kurarak konuşma,
- Söylemlerinde samimiyeti yansıtma ve güven duygusu verme,
- Zaman zaman devrik cümle kurarak konuşma,
- Duygu-Düşünce ve davranışlarında bütünlük oluşturma.
- Hep eleştiren değil,yapabileceklerini anlatma,
- Afaki,saldırgan söylemlerden uzak durma,

Özetlersek,hayatın her alanında iletişim vardır. Politika bir yönetme sanatı olarak,başarısı etkili iletişimden geçer. Politika liderleri İmaj oluşturma ve Amerika’n türü seçim kampanyaları yapmaları,bu alanda ki şirketlerden profesyonel destek almalarına rağmen,başarılı olmaları için ;iletişim becerilerini en iyi şekilde uygulamaları gerekir.

Mehmet Bozalp

Yorumlar

kasım yücel   26 Haziran 2007, Salı

Beğenerek okudum. Tespitler çok doğru. Türkiye´de liderlerin durumu malessef belirtildiği gibi,zaten Ülkemizin temel sorunuda lider olmaması. Sayglarımla
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.