İstanbul Şehir Üniversitesi Kapılarını Açıyor

Haberler - 16 Haziran 2010, Çarşamba
İstanbul Şehir Üniversitesi, Eylül 2010 yılı itibariyle Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi kapılarını öğrencilere açıyor. Burslu öğrenci kontenjanına ağırlık veren Şehir Üniversitesi İstanbul’a yeni bir yüz ve yeni bir anlayış getirmeyi amaçlıyor.
 
Dersimiz İstanbul

Üniversite Temel Dersleri

Bir yandan ders bir yandan etkinlik: İçinde yaşadığımız şehri hem ‘okumak’ İstanbul Şehir Üniversitesihem de ‘anlamak’. Bazı haftalar gezeceğiz, bazı haftalar konuşacağız. Bir taraftan İstanbul’un zengin tarihi ve muhteşem mekânları ile yüzleşirken, diğer taraftan dünya tarihinde ve ölçeğinde şehrin nerede durduğunu anlamaya çalışacağız.

Üstelik bu derse üniversitemizin bütün hocaları katkı verecek, böylelikle birbirimizle tanışmış da olacağız. Şehir’de Şehri tanımak 12 yıllık zahmetinize değecek, inanın!


Eleştirel Düşünme:
Eleştirel düşünme becerilerinin önemi Internet sayesinde bilgiye erişimin hızlandığı günümüzde daha da arttı.  Bu derste düşünmenin temellerini öğrenirken eleştirel okuma ve yazma becerilerini aktiviteler, örnekler ve projeler yoluyla uygulama fırsatı bulacaksınız
 
Bugüne kadar aldığınız bütün derslerde soru işaretleriniz azaltılmaya çalışıldı. Bu derste tam tersi olacak ve soru işaretleriniz artacak. Soru işaretlerinizi seveceksiniz.

Matematiksel Düşünme:
ŞEHİR’in matematiği; öğrencilerin hayatına endeksli. Bu derste gecikmiş faturanızın fazini ya da çaldığınız müzik enstrümanındaki vuruşları hesaplamanın daha pratik yöntemleri olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü dersin tasarımı yapılırken üzerinde en çok durulan nokta, öğrenciye matematiğin temel terimleri ve kavramlarını, matematiksel düşünme yollarını öğretmek ve aslında günlük yaşamımızın belki de her aşamasında karşımıza çıkan “matematik” kavramının öğrenci açısından fark edilmesini sağlamak oldu.
 
İnsan Toplum ve Kültür: 
İçinde yaşadığımız toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel koşullar bizi nasıl etkiler? Biz onları nasıl etkileriz? İnsanlar hangi koşullar ve yapılarda bir araya gelir? Bir arada yaşayan insanlar neden birbirinden ayrılır ya da daha çok yakınlaşır? Dersimizde, bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak insanlık deneyimini zenginleştiren ya da yoksullaştıran, toplayan ya da parçalayan, çeşitlendiren ya da körelten, neşelendiren ya da zedeleyen insanlık hâllerini, dünyanın mevcut durumunu sunan metinler, filmler, tartışmalar ve meselelerle diyalog hâlinde tartışmayı amaçlıyoruz.


Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar:
Biz bugün demokrasiyi tartışırken bu kavram 2500 sene önce Atina şehir devletinde tanımlanmaya başlamıştı. Biz bugün küreselleşmeyi tartışırken İbn Batuta 14.yüzyılda Fas’tan yola çıkıp Delhi ve Çin’e, Etiyopya ve Zanzibar’a seyahat ediyordu. Biz bugün birlikte yaşama geleneğini tartışırken Endülüs ve Kudüs’de Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler 700 yıl süren bir kültürel sentez inşa ettiler. Biz bugün emperyalizmden yakınırken temelleri 16.yüzyılda Columbus’un Amerika kıtası seferleri ile atılmıştı.
Kalıplaşmış, ezbere dayalı tarih bilginizi silin, çöpe atın. Ölçeğinizi büyütüp Türkiye özelinden çıkın, yepyeni coğrafyalara açılın.

Bilim ve Doğayı Anlamak:
Bilim yaşadığımız toplumu nasıl dönüştürüyor?  Yüzyıllar içerisinde doğa ve bilim arasındaki ilişki nasıl şekillendi? Bilimsel bilgi nasıl üretiliyor? Yeni teknolojiler hayatımızı kolaylaştırdı mı, yoksa daha da mı zorlaştırdı? Bizi gelecekte ne tür arabalar, bilgisayarlar ve makineler beklemekte? Mühendis olmanın gerektirdiği etik sorumluluklar nedir?  "Bilim ve Doğayı Anlamak" dersi bu sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. Bu derste robotlardan, genleri oynanmış organizmalara, nanoteknolojiden, enformasyon toplumuna kadar birçok konu mercek altına yatırılarak, bilim ve doğa arasındaki ilişki ve teknolojinin toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi inceleniyor.

Modern Türkiye’nin Oluşumu:
1900’lerde yıkılan sadece Osmanlı değildi İmparatorluklar tarih sahnesinden kalkıyordu; 1923’te kurulan sadece Türkiye Cumhuriyeti değildi uluslar devletler kuruluyordu ve 1990’larda dünyaya açılan sadece Türkiye değil dünya küreselleşiyordu. Demokratikleşme serüvenimiz, sosyal gelişme ve felaketlerimiz, ekonomik neo/liberalleşmemiz, nüfus ve şehirleşme hikayelerimiz dünya ile birlikte düşünüldüğünde daha da anlamlı. Bir tarafta dünya bir tarafta Türkiye Tarihi değil evrensel ve özgün yönleri ile kendimizin yani Osmanlıdan günümüze Türkiye’nin tarihi bu dersin konusu olacak. 


Türkçe: Eleştirel Okuma ve Yazma:

Bu derste eleştirel okuma ve yazma pratikleri değişik görünüm ve boyutlarıyla ele alınacaktır. Değişik metin türleriyle ne gibi ilişkiler kurmaktaydık ve kuruyoruz? Sözlü kültürün baskın olduğu dönemlerde ne gibi metinsellikler mevcuttu? Matbaanın icadı ve devreye girmesi, yazılı kültürü nasıl dönüştürdü? İnternet çağında “blog”, “entry” gibi yazma biçimleri ne gibi okuma pratiklerine yol açmaktadır? Dersimiz, bunlar gibi soruları sormayı ve tartışma ortamında yanıtlar aramayı hedefliyor. 


İleri İngilizce:

Bu ders,  birinci sınıftan itibaren alacağınız derslerdeki çalışmaları yapabilmeniz için gerekli olan akademik İngilizce bilgi ve becerilerinizi geliştirmeyi hedefler. Dersler, bir yandan birinci sınıf müfredatına uygun konu ve kelime bilginizi desteklerken,  bu derslere aktif katılımızı sağlayacak okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştirecek şekilde tasarlanır. 


Sosyal Sorumluluk Projesi:

Dört duvar arasında kalmayan, öğretmeni hayatın ta kendisi olan bir dersiniz var. İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına çözüm arayan projelerle dünyayı değiştirebileceğiniz duygusunu tadabileceğiniz büyük bir deneyim sizi bekliyor.
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Burs Koşulları Ve Kontenjanları:İstanbul Şehir Üniversitesi
 
*TM: Türkçe-Matematik (Lisedeki Eşit Ağırlık Alanı)
*MF: Matematik-Fen      (Lisedeki Fen Bilimleri Alanı )
*TS: Türkçe-Sosyal       (Lisedeki Sosyal Bilimler Alanı)
 
Şehir’de Öğrenim
Üniversite Temel Dersleri
Daha birinci sınıfta bölümünüzün derin konularına dalmak mı?
Size vizyon kazandıracak ve dünyaya ‘sayısalcı’ -‘sözelci’ olarak değil bütüncül bakmanızı sağlayacak “disiplinler arası” bir öğrenim ile tanışmak mı?
İstanbul Şehir Üniversitesi olarak biz, çok daha verimli bir yöntem olan ikincisini öneriyoruz.
Roman okuyan, şiirler mırıldanan bir mühendis ya da matematiğin şiirinden kaçmayan bir sosyolog olmanıza zemin hazırlıyoruz.
 
Öğrenim Dili
Öğrenim dilimiz ağırlıklı olarak İngilizcedir. Fakat öğrencilerin Türkçe anlama, yazma, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek için her dönem temel derslerden biri Türkçe yapılacak; ayrıca seçmeli derslerin önemli bir bölümü Türkçe olacak.
 
İngilizce Hazırlık Programı
 
Bölümlerinde ağırlıklı olarak İngilizce öğrenim yapılan üniversitemiz, bu evrensel dile en iyi şekilde hâkim olmanızı sağlayacak bir hazırlık programı sunuyor. Diller okulunda; İngilizce bilgi ve becerilerinizin, mümkün olan en kısa sürede akademik çalışma yapabilecek düzeye gelmesini sağlayacak farklı programlar kullanıyoruz.
Sizinle yalnızca sınıf içinde değil, sınıf dışında da irtibat halinde olacak, kültür ve sanat etkinlikleri, konserler ve İstanbul gezileriyle eğlenceli bir öğrenim dönemi geçireceğiz.
 
Esnek Geçiş Sistemi
İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, üniversiteye girerken tercih ettiği bölümü birinci sınıfın sonunda değiştirebilme şansına sahip olacak.
 
Çift Anadal ve Yandal Programları
ÇAP olarak kısaltılan Çift Anadal Programı, sizlere iki bölümden diploma alma imkânı sunuyor. Yandal Programında ise daha az ders yükü altına girerek, asıl alanınızı destekleyen bir sertifika sahibi olabiliyorsunuz. 
 
Şehir'de Yaşam
 
Kampüs
Doğa İle Şehir’in Uyumlu Bileşkesi
İstanbul’un içinde kalan son yeşil alanlardan, 60 futbol sahası büyüklüğünde, Marmara Denizi kıyısında, adalar manzaralı. Kara, deniz ve demiryolunun kesiştiği, toplu taşıma araçlarıyla kolayca erişilebilir, (Kadıköy’e sahil yolu, minibüs yolu, E-5 veya trenle 15 dakika), Sabiha Gökçen Havalimanına yakın.
Pahalı konut projelerinin reklamlarında rastlanan bu cümleler, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yerleşkesini abartısız olarak tarif ediyor. Günde yaklaşık beş-altı ilk yıl için bin üniversitelinin rahatça kullanabileceği üniversite meydanında; kongre merkezi, sergi alanları, açık hava etkinlik alanları, artizanal üretim ve eğitim bölümleri ile sosyal donatı alanları yer alacak.
İnsan ölçeğinde mimarisi ile parmakla gösterilecek bir mimari projenin yürütüldüğü Dragos yerleşkemize 2011 yılında taşınacağız.
Üniversitemizin ilk yılında öğrenimi, Altunizade kampüsümüzde sürdüreceğiz.
 
Yurt Yaşamı
Kendinizi evinizde hissedeceğiniz özel yaşam alanlarını sizler için titizlikle hazırlıyoruz.
 
Öğrenci Toplulukları
Henüz hiçbir öğrenci topluluğumuz yok ama sizin aklınızdan geçen, kurmayı hayal ettiğiniz tüm topluluklara burada yer var. Öğrenci Toplulukları, gerçek hayata dokunmanızı sağlayan yerler olacak. 
Topluluk üyeleri tüzüklerini kendileri hazırlayacak, seçimler yapacak, etkinlik planları tasarlayacak, bütçelerini kendileri yönetecekler.
 
Spor
Pek çok spor dalında iddialı bir Şehir gençliği hayal ediyoruz. Bunun için gerekli olan altyapı çalışmalarını da hızla tamamlıyoruz. Gelin, Turkuaz-Beyaz formalarımızla büyük başarılara imza atalım.
 
Sağlık ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
Üniversitemizde 24 saat acil sağlık hizmeti veren bir sağlık ünitesi bulunacak. Buna ek olarak hayatla barışık bireyler olmanız için her ihtiyacınız olduğunda psikolojik danışmanlık hizmetlerimizle hep yanınızda olacağız.
 
Şehir'de Fırsatlar
 
Her 3 Öğrenciye, 1 Öğretim Üyesi
İstanbul Şehir Üniversitesi, gerçek anlamda bir araştırma üniversitesi olacak şekilde yapılandı. Ders yükü azaltılan öğretim üyelerimiz, kendi alanlarında çalışma yapabilmeleri için yeterince zamana ve olanağa sahip olacaklar. Şehir’de öğretim üyesi/öğrenci oranı 1/3. Yani her üç öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Bu, Şehir’li olmanın ayrıcalığını ortaya çıkaran bir başka durum.
Akademik Danışmanlık
Her öğrencimizin üniversiteye girişinden itibaren bir akademik danışmanı olacak. Bire bir ve etkin rehberlik yapacak danışmanlar akademik ihtiyaçlarınızın ve kariyer beklentilerinizin karşılanabilmesi için sizinle birlikte kafa yoracak, çözüm önerileri sunacak.
 
Uluslararası İşbirlikleri ve Değişim Programları
Şehir’de, pasaportsuz öğrenci olmayacak. Çünkü uluslararası tecrübeye sahip olmanız, bizim için önemli. Öğreniminizin en az bir dönemini yurtdışında sürdürmenizi teşvik edeceğiz. Üniversitemizin yaptığı ve yapacağı ikili anlaşmalarla ABD, Japonya, Rusya vb. ülkelerde bir dönem geçirebileceksiniz. Şimdiden dünyanın önde gelen üniversitelerinden Wisconsin Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladık.
Erasmus Değişim Programıyla öğreniminize Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde devam edebilirsiniz. İlk iş tecrübenizi de Erasmus staj Programıyla AB ülkelerinin herhangi birinde kazanabilirsiniz.
Farabi Yurtiçi Değişim Programı ile de bir döneminizi Türkiye’de farklı bir üniversitede sürdürebilme şansınız olacak.
 
Uluslararası Öğrenciler-Arkadaşlar
Üniversitemiz lise eğitimini yurtdışında tamamlayan uluslararası öğrenciler kabul edecek. Onlar bizi ve Türkiye’yi tanırken bizler de onları tanımış olacağız uluslararası bir ortamda bulunmanın ve beraber çalışmanın fırsatını şimdiden yakalayacağız.

Dizüstü Bilgisayar
Her öğrencimize ücretsiz dizüstü bilgisayar veriyoruz. Bu bilgisayarları ‘hoş geldiniz’ armağanı olarak düşünmeyin. Bilgisayarınız sizi Şehir ailesine ve dünyaya bağlayacak.

Bilgi Teknolojileri
Bilgi teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, öğrenmeyle ilgili bildiğimiz bütün gerçekleri alt üst etti.
İstanbul Şehir Üniversitesi, yeni bir üniversite olmanın avantajı ile, üniversitenin bilgi teknolojileri altyapısını bu değişimi görerek oluşturuyor. Bilgi teknolojilerinin hayatın akışına uygun ve hayatınızı kolaylaştıran bir şekilde üniversitenin her alanında yanınızda olduğunu göreceksiniz. Sınıflarınız da bildiğiniz sınıflara hiç benzemeyecek

Kütüphane
Nadide el yazmalarından elektronik yayınlara kadar zengin koleksiyonlara sahip, Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanesini tasarlıyoruz. Şehir kütüphanesi sosyal hayatın merkezinde, vakit geçirmenin en verimli ve zevkli mekânı olacak.
 
Kaynak: http://www.sehir.edu.tr

Kaan Öztamur

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.