İşletmelerde İlişki Yönetimi

Köşe Yazısı - 4 Şubat 2010, Perşembe
Gülay Akçakoca: Gülay Akçakoca

Günümüzde tüketicinin ekonomi ve iş dünyası üzerinde belirleyici bir unsur olması işletme yönetimlerinin insanı ve ilişkileri göz önünde bulundurmaları gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bilgi ve ilişki yönetiminin birbirleriyle olan entegrasyonu yeni ekonomik düzenin temelini oluşturmaktadır. İşletmelerin artık ilişkilerle yönetilmesi dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz dönemi “ilişki çağı” olarak adlandırmamız mümkündür. En basit haliyle ifade edecek olursak, ilişki yönetiminin temelinde işletmelerin tüm faaliyetlerini ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve/veya grupların beklenti, istek ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmeleri ve onlarla olumlu ilişkiler kurmaları veya mevcut olan ilişkilerini geliştirmeleri/ iyileştirmeleri yönünde çaba sarf etmeleri bulunmaktadır. 

İçerisinde bulunduğumuz ilişki çağında işletmeler artık “ilişki yönetimini” bir yönetim işlevi olarak görmek durumundadırlar. Bir işletmeyi rekabetçi kılan tüm temel yeterlilikler söz konusu olduğunda farklılık yaratacak performansı şüphesiz ki “ilişki yönetimi” olacaktır. İşletme insana ve ilişkilerine önem vererek, onları yöneterek rakiplerine oranla stratejik bir üstünlük elde edecektir. İşletmelerde ilişki yönetimi, işletmeyi faaliyette bulunduğu toplum ve sosyal ortam ile bütünleştiren, gerek işletmenin iç çevresinde gerekse de dış çevresinde pozitif bir etkileşimin yaratılmasında etkili olan en önemli araçtır. Bu noktadan hareketle işletmelerin yaşamlarını maksimum etkinlikte sürdürebilmeleri için bir yandan dış çevre grupları ile öte yandan da işletme içerisindeki kişilerle iyi ilişkiler içerisinde bulunması gerektiğini söylemek doğru olacaktır. 

Günümüze gelene kadar müşterilerin ve müşteriler ile geliştirilen ilişkilerin işletmeler için hayati önem taşıdığı söylendi. Ama artık sadece müşteriler ile iyi ve sağlam ilişkiler kurmak işletmenin geleceği için yeterli olmamaktadır. Peki ya çalışanlar? Peki ya tedarikçiler? Peki ya ortak? Müşterileri ile ilişkileri mükemmel fakat çalışanları ile ilişkileri son derece kötü olan bir işletmenin uzun süre yaşamını başarı ile sürdürebileceğine inanıyor muyuz? Tabii ki hayır.

Kapsamlı bir ilişki yönetimi, çalışanlarla, müşterilerle, satıcılarla ve zincirin ortakları ile iyi ilişkiler kurulması fikri üzerine odaklanmıştır. Başka bir ifade ile işletmelerde ilişki yönetimi, müşterilerin de ötesinde çalışanları, ortakları ve etkileşim içerisinde bulunulan diğer kişi ve grupları da içermektedir.

Artık şunu çok net söyleyebiliriz ki; toplum ile etkileşemeyen, bir çevre içerisinde faaliyet gösterdiğini benimseyemeyen, insanlarla ilişki kuramayan, işletmenin faaliyetlerinin ilişki içerisinde bulunduğu insanların duygu ve düşüncelerinden etkilendiğini hesaba katmayan, insanlardan kopuk iş yapmaya çalışan bir işletmenin varlığını devam ettirmesi ve uzun süre piyasada iş yapması mümkün değildir.

7065 kez okunmuş Gülay Akçakoca

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.