Halkla İlişkiler mi? Pazarlama mı? Reklam mı?....

Makaleler - 25 Temmuz 2004, Pazar
Başarılı şirketler için iyi bir PR (Halkla İlişkiler) çok önemli ama PR, reklam ve pazarlama arasındaki farkı pek az şirket sahibi / yöneticisinin anlayabildiğini görüyoruz. Her üç bileşen ayrı ayrı önemlidir ve birbirinden çok farklıdır. Bunlar arasındaki farkı bilmek ve pazar araştırmaları yapmak şirketinizin büyümesinde takip edilecek yol olacaktır.

Her üç kavramın birbirinden farkını açıklamak için önce tanımlarını inceleyerek başlayalım.

Reklam Yapmak : Belirli bir sponsorun ikna edici mesajını, karşılığı alınarak halka duyurmak. Bir firmanın ürünlerinin mevcut ya da potansiyel müşterilere, halka açık şekilde sunulması ya da desteklemek.

Pazarlamak : Şirketinizin, ürünlerinizin ya da servislerinizin, potansiyel pazaryeri ya da müşterilerinizin dikkatlerini çekmesi için sistematik olarak planlanan, uygulanan ya da kontrol edilen iş aktiviteleri.

Halkla İlişkiler : Şirketin halk içinde güçlü bir imaja sahip olması için sürüp giden aktiviteler. Halkla ilişkiler, halkın şirketi ve ürünleri anlaması için yardımcı olur. Halkla ilişkiler, genellikle medya-gazete, televizyon, dergiler ve internet yayınları üzerinden gerçekleştirilir.

Bu üçü arasındaki ilişkiyi anlamak için pazarlamayı bir pasta olarak düşünün. Reklam, pazar araştırma, medya planlama, halkla ilişkiler, ürün fiyatlaması, dağıtım, müşteri destek, satış stratejisi ve etkinlikler bu pastanın içindeki dilimlerdir.

Bu bileşenlerin herbiri ayrı ayrı kendi hedeflerine ulaşmak için çalışırken, diğer yanda tüm parçalar daha büyük bir hedef için beraberce de çalışmalıdır. Pazarlama zaman alan bir süreçtir. Bir pazarlama planının başarılı olabilmesi için saatlerce araştırma yapmak gerekebilir. Pazarlamayı herşey olarak düşünmek şirket ile kullanıcılar (müşteriler) arasındaki alışverişi kolaylaştırır.

Peki, Pazarlama stratejisi içinde neden "Halkla İlişkiler" çok önemli bir yere sahiptir. Küçük ya da büyük, tüm şirketlerin başarısı için pazarlama kavramı çok önemli. Ama tam fonksiyonlu bir pazarlama kampanyası çok pahalı olabilir. Bu nedenle de kampanyanınızın başarısı açısından, halkla ilişkiler tekniklerini anlamak ve iyi bir şekilde kullanmak hayatidir.

Ancak, halkla ilişkilerle sesinizi duyurmanız, reklam yapmamanız anlamına gelmez. Reklam sizin kontrolünüz altında, vereceğiniz mesajın aktarılmasıdır. Bunu kullanma aralığı, yeri ve zamanını siz belirleyebilirsiniz.

Ekim Kılıç / bendevar.com

Mehmet Bozalp

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.