Firmanızı Ekleyin

Lütfen tüm bilgileri giriniz, boş bırakmayınız!

 • Firma Tipi
 • Firma İsmi
 • e-posta
 • Şifre
 • Şifre (tekrar)
 • Yetkili Kişi
 • Telefon
 • Ülke
 • Şehir
 • Adres
 • Güvenlik kodunu yazınız
  Kodu tekrar yükle»
  Güvenlik Kodu »
 • IP : 44.201.96.43

Halklailiskiler.com.tr Kullanım Koşulları

Halklailiskiler.com.tr, Halkla İlişkiler Ltd. Şti. firmasına ait bir web sitesidir.

Halklailiskiler.com.tr web sitesini ziyaret ederek ve/veya Halklailiskiler.com.tr üyesi olarak (kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak), Halklailiskiler.com.tr web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Halklailiskiler.com.tr web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Halklailiskiler.com.tr web sitesinde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere ve herhangi bir uyarı yapmaksızın herhangi bir zamanda bu koşullarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, www.halklailiskiler.com.tr adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Halklailiskiler.com.tr üyeliğini bitirebilirler ve/veya Halklailiskiler.com.tr web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Halkla İlişkiler Ltd. Şti.’den herhangi bir hak talep edemezler.

Halklailiskiler.com.tr Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Halkla İlişkiler Ltd. Şti., Halklailiskiler.com.tr üyeliğine son verebilir; Halklailiskiler.com.tr web sitesindeki firma özel sayfanızı kapatabilir; bu sayfadaki içeriği yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

Halklailiskiler.com.tr, sitede yer alan her tür kurum ve üye bilgisi, haber, yorum, makale, köşe yazısı, sunulan eğitim programı ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Halklailiskiler.com.tr’de yer alan üye yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Halklailiskiler.com.tr sorumlu tutulamaz.

1. Halklailiskiler.com.tr hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek, haksız rekabet yaratacak şekilde kullanılamaz. Ayrıca Halklailiskiler.com.tr altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. Halklailiskiler.com.tr web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Halkla İlişkiler Ltd. Şti.’ye aittir. Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, Halklailiskiler.com.tr web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Halklailiskiler.com.tr’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3 Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, Halklailiskiler.com.tr web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi durumlarda Halklailiskiler.com.tr bundan sorumlu tutulamaz.

4. Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, Halklailiskiler.com.tr hizmetinden yararlandığı sürece, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Halklailiskiler.com.tr web sitesini kullanamaz. Halklailiskiler.com.tr web sitesine şirket bilgisi, şirket logosu, ürün fotoğrafları, şirketiyle ve ürünleriyle ilgili videolar veya telif hakkına (Aynı şekilde buraya da eklemeler yapmak gerekebilir.) konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Halklailiskiler.com.tr tarafından yayınlanan bildirimlere uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Halklailiskiler.com.tr’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir. Halklailiskiler.com.tr’nin, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal etme hakkı saklıdır.

5. Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyelerinin, Halklailiskiler.com.tr web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

6. Halklailiskiler.com.tr, web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Halklailiskiler.com.tr, kullanıcılarının ve üyelerinin, Halklailiskiler.com.tr web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Halkla İlişkiler Ltd. Şti. doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Halklailiskiler.com.tr web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

7. Halklailiskiler.com.tr üyeleri, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, aksi takdirde bunların 3. şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Halkla İlişkiler Ltd. Şti.’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Halklailiskiler.com.tr üyelerinin Halklailiskiler.com.tr üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.

8. Halklailiskiler.com.tr üyesi olarak kabul edilen kullanıcı, Halklailiskiler.com.tr web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Halklailiskiler.com.tr, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

9. Halklailiskiler.com.tr web sitesi, Halkla İlişkiler, Danışmanlık İletişim sektörüne yönelik bir sitedir. Halklailiskiler.com.tr üyeliğine kabul edilen kullanıcılar, firma sayfalarını oluştururken şirketlerine dair 3. kişi ve kuruluşları yanıltmayacak nitelikteki tanıtıcı bilgileri yayınlayacaklarını ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Halklailiskiler.com.tr, buna aykırı davranan kişilerin içeriğini yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

10. Bunun dışında, Halklailiskiler.com.tr, dilediği üyeye veya üyelerine Halklailiskiler.com.tr ile sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Halkla İlişkiler Ltd. Şti. kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin içeriğini ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

11. Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, Halklailiskiler.com.tr web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, yorum ve fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Halklailiskiler.com.tr ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Tüm bunlardan Halklailiskiler.com.tr sorumlu tutulamaz. Buna rağmen Halklailiskiler.com.tr tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatları için Kullanıcıya aynen rücu edilir. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Halkla İlişkiler Ltd. Şti.’ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Halkla İlişkiler Ltd. Şti’nin her zaman, tek taraflı olarak Halklailiskiler.com.tr web sitesinin yayınını sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

13. Halkla İlişkiler Ltd. Şti., kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan, yayınlanmış içerikten dolayı kişilerde oluşabilecek manevi zararlarından dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Halklailiskiler.com.tr’den , Halkla İlişkiler Ltd. Şti’den ve yöneticilerinden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

14. Halklailiskiler.com.tr web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Halklailiskiler.com.tr web sitesi bünyesinde firma özel sayfası oluşturmak için ön koşul olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Halklailiskiler.com.tr web sitesi içinde firma özel sayfası oluşturmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Halklailiskiler.com.tr tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen üyeler Halklailiskiler.com.tr web sitesi bünyesinde özel sayfa hazırlayabilir. Halklailiskiler.com.tr web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Halklailiskiler.com.tr sitesinde yayınlanmaya başlar.

15. Halkla İlişkiler Ltd. Şti., kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya özel sayfası Halklailiskiler.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

16. Halkla İlişkiler Ltd. Şti., Halklailiskiler.com.tr üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Halkla İlişkiler Ltd. Şti., dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

17. Halkla İlişkiler Ltd. Şti., Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, Halklailiskiler.com.tr bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarabilir veya çıkarmayabilir.

18. Halklailiskiler.com.tr üyesi, özel sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Halkla ilişkiler Ltd. Şti. tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

19. Halklailiskiler.com.tr tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini 3. şahıslarla paylaşmaz. Halkla İlişkiler Ltd. Şti., Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyelerinin, Halklailiskiler.com.tr web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı ve bilgilerini yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Halkla İlişkiler Ltd. Şti., Halklailiskiler.com.tr Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

20. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Halklailiskiler.com.tr kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Halkla İlişkiler Ltd. Şti.’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklı olacaktır.

21. İşbu Kullanım Şartları Kullanıcı’nın ve/veya Üye'nin, “Halklailiskiler.com.tr’yi ziyaret ve üye olarak başvurması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

22. Bu Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

23. Üye, İşbu Kullanım Şartları'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.