Yeşil İş Green Business 2013 Konferans Notlarım

Köşe Yazısı - 31 Ekim 2013, Perşembe
GözlemliYorum: Belgin Usanmaz

İş dünyasının liderleri, sürdürülebilir iş dünyasının geleceğini şekillendirmek, değişimi ve en yeni gelişmeleri tartışmak, yeni düşünce sistemlerini oluşturmak üzere Yeşil İş 2013’te buluştu.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen iş buluşmasında; ”Sürdürülebilirlik” gelişmekte olan bir disiplin, durup düşünülmesi gereken bir durum, değişim fikrine uygun bir yapılandırma, zaman isteyen bir olgu, herkesi ilgilendirmesi gereken bir konu, toplumla işbirliği gerektiren bir faaliyet, sitem içinde bir model arayışı, dünya genelinde herkese düşen bir rolün varlığı içinde tanım buldu.

Yeşil İş Buluşması, “İş Dünyasında Değişim Zamanı” sloganı ile, gerek seçilen konular gerekse konukların misyonu ile iş dünyasına bir çok farklı alanda örnek alınabilecek uygulama modelleri ile konuklarını buluşturdu,  geleceğini şekillendirmesi yönünde çok başarılı sunumlara şahitlik etmesini sağladı.

Konuşmacilar’dan bazıları;
Dr.Cevdet YILMAZ                     
Nafi GÜRAL
Elie HADDAD
Bora TUNCER               
Murat Sungur BURSA
Volker HAMMES                                    
Zeki Şafak OZAN            
Peter WEBSTER

Ana Oturum Konu Başlıkları
-Sürdürülebilir İş: Bugün&Yarın
-İş Dünyasının Yeni Parametreleri
-Sürdürülebilir Yaşam Alanları ile Dünya Değişiyor
-Yenilenebilir Enerji AlanındaTürkiye’de Yeşil İş Potansiyeli
Yeşil İş Sürdürülebilir İş Buluşması
Yeni İş Buluşmasında gündeme damga vuran sözler,
etkileyici yaklaşımlar ve deneyimsel anlatımlardan notlarım;

Murat Sungur BURSA/Yönetim Kurulu Başkanı

Bugün aşırı tükettiğimiz her şey gelecek nesillerden çaldığımız ihtiyaçlara cevap veremediğimiz şeyler olacak, bu bilinç içinde olmalıyız. Bugün gelecek nesillere aktaracak iş modelleri üretilmesi önemli. Bireysel olarak kendi yararımıza maksimize ettiğimiz kararlar alt alta toplandığında toplumun yararları maksimize oluyor, bu bakış açısına sahip olmak lazım. Dünya bir nizam içinde yaratılmış, dinamik kurallar ve ekolojik bir denge var, şu andaki mevcut tüketim modeli üretim modelini işletmez hale getirdi.

Bora TUNCER/Schneider Electric
Geleceği bugün kuruyoruz ve önemsiyoruz. “Şimdiki gelecek zamanı” oluşturuyoruz. Kompleks bir denklem var. Bir tarafta şehirler,ihtiyaçlar, değerler, diğer tarafta  gelecek, iklim değişikliklerine neden olan karbon artışı, sağlığı tehdit eden ortamlar.
Devlet, sivil toplum, halk işbirliği içinde olup, ortak değerelere uygun daha yaşanabilir bir dünya için çaba sarfetmeli…
 
Dr. Cevdet YILMAZ/ TC Kalkınma Bakanı
Kalkınma sadece ekonomiden, büyümeden ibaret değil, kapsamlı bir kavram. Çevre ve kaynak,  sürdürebilirlik ve bugünkü refah artışı… Bugünkü ihtiyaç ve gelecekteki ihtiyaçlar hepsi bir arada işlenmesi gereken bir kavram. Konulara “Büyüme” ve “Çevre” olarak bakılmamalı, ikisine aynı anda bakılmalı. Üç sacayağı var Ekonomi-Sosyal-Çevresel ve buna artı Temel Haklar.
10. Kalkınma Planı 2014-2018 temel politikaları geçtiğimiz ay çizildi, 4 eksen oluşturuldu.
 
Sosyal konular: Nitelikli insan güçlü toplum
Yenilikçi üretim: İstikrarlı yüksek büyüme
Mekansal boyut: Yaşanacak şehirler, bölgesel dengesizliği azaltmak
Kalkınma işbirliği: Çevre, komşu ülkeler, tecrübe paylaşımı, işbirliği geliştirmek, insana daha yaşanabilir bir ortam sağlamak.
Türkiye enerji bağımlısı bir ülke ve doğal kaynakları yetersiz. Dışa bağlılığı azaltmak için enerjisini iyi kullanması gerekiyor. Gelecek nesilleri düşünürken bugünkü nesli mutlaka bir arada düşünülmesi gerekiyor.
                     
Mustafa SEÇKİN/Unilever
İnsanlarda yeşil ürünlerin daha pahallı satıldığı,az olduğu ve kıymetli oldukları şeklinde bir algı var. Tüketicilerin yeşil ürünlere ilgisi var ancak tüketicilere yönelik bilgilendirme eksikliği  mevcut. Markaların yeşil ürünlerle ilgili gerekli bilgi birikimini sağlaması gerekiyor, ev ödevlerini iyi yapıp, yapılan bütün faaliyetlerin kalbine “yeşil iş “konulması gerekiyor. Bu faaliyetlerin ekonomik taraftan da getiri sağlaması önemli. 
Yeşil İş   
Zeki Şafak OZAN/Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu
Çevre bilinci sağlamada aşağıdan yukarı yaratılması gerekli liderlik, vizyonerlikle ilgili doğru adımların zamanında atılması önemli. Sadece firma değil, tüm çalışanlarında iş süreçlerine değer yaratacak şekilde kurgulanması ve sonuçlarının paylaşılması açısından kültürel bir yansıma oluşturması çok önemli.
Sürekli bir “Eğitim”, değer yaratacak “Öneri Sistemi” geliştirilmeli. Eczacıbaşı olarak biz Kümeleme Modeli uyguladık. Burada şirket için çalışan tüm paydaşların bir araya gelmesi önemli.
Yeşil iş alanı yaratmada yola çıkanlar için; ara vermeden otomasyon karbon ayak izi ölçümü yapılmalı, tüketim ölçülmeli, kontrol edilmeli, şirket hedeflerinde yer verilmeli.
 
Kamal MALHOTRA/UNDP Resident in Turkey
Dünyada 4 trend var.
1-Nüfus artıyor.
2-Çevresel stres
3-Çok kutuplu lider
4-Emeğin ucuz kullamı.
Sürdürülebilir kalkınmada ekonomik politikalara odaklanmak önemli.
BM Kalkınma Ajansı ve Türk ortaklığı, Kalkınma Bakanlığı liderliğinde sürdürülebilir kalkınma prensiplerini ulusal planlara uygulaması için çalışıyor. Su, kimyasallar, yiyecek alanlarında yeşil istihdam, küresel işbirliği önemli görülüyor. Hükumetler dünya genelinde mutlaka bir araya gelmeli. Özel sektörün çabaları hükumetin önüne geçebiliyor. Liderler ise hükumetin öne geçmesini bekliyorlar.

Müjdat KECECİ/ER- BAKIR
Sürdürülebilirlik, sosya ekonomik sistemin güncel gereksinimlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını ipotek altına almayacak, önlemeyecek veya engellemeyecek şekilde karşılanmasıdır.
 
Nafi GÜRAL/ Kütahya Porselen
Türkiye’nin dünya genelinde bir yere gelebilmesi için “katma değeri yüksek ürün ve kaliteli eğitime” ihtiyacı var. Teknoloji ve tasarım fakulteleri kurulmalı. Sürdürülebilir olmak için, kendi kaynak ve iç dinamiklerine sahip olmak gerekli. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik için önemli. Yapılan işi artık müşteriler tanımlıyor, patronlar ve sermayedarlar değil.
 
Sürdürülebilirlik heyecan verici alanlara gidiyor:
Sonucu başlangıç ile karşılaştırmayın.
Maliyet ve risk analizi yapın.
Ölçeklendirmek önemli,
Düşünce şekli değişmeli.
Yeşil İş 
Elie HADDAD/BIO İstanbul 
Altyapı, teknoloji, tasarım, kolay ulaşım, konfor, güvenlik, 21. Yüzyılın sürdürülebilir  topluluğu ortaya koymasıdır. Sürdürülebilirlik büyük anlama sahip. İlk anda sadece atık yönetimi ve doğal kaynakların kullanımı olarak görülüyor.
İnsanların çalışıp, yaşayacağı, yatırım yapabileceği alanlar yaratılmalı. Yeşil alan yaratırken temelde, yeni bir şehir ve topluluk yaratma fikri benimsenmeli.
Yeşil İş 
Kristina GRAPER/BASF
İklimi koruyacak ürünler üretmeye çalışmak önemli. Sürdürülebilirlik gelecek olarak düşünülmeli. Sürdürülebilirlik aslında hayatın fırsatı, tüm alanları kapsıyor, sürekli gelişim sağlıyor, tüketmi uygun hale getiriyor, yeni değer boyutu yaratıyor. Değişim zaman alır. Değişime hazırlanarak adapte olmak için adımlar konulmalı.
Yeşil İş  
Dr.Selahattin ÇİMEN/T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 
Yaşamın kendisi “enerji”… Ne birey ne de dünya enerjisiz yaşayamaz. Artan nüfus, gelişen ekonomi enerji talebini arttırıyor. Gelişirken bir şeyleri kaybetmek çok üzücü, samimiyet önemli. Bulunduğumuz çağı düşünmeyenler, gelecek nesilleri nasıl düşünebilirler. Sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamak konusunda oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Yinelenebilir kaynak öncelikli, hidrolik enerji, rüzgar/güneş fark etmez mutlaka temiz enerji üretimi sağlamalıyız. Kaya gazı son birkaç yıldır maliyet baskısı yarattığı için fosil yakıtlara dönüşüm oldu. Artan enerji talebi var, yerli kaynaklar geliştirmeliyiz. Enerji sisteminde entegrasyon önemli. Son 10 yılda yinelenebilir enerji kaynağı önemli sıçramalar yaptı.

Kubilay  KAVAK/T.C Kalkınma Bakanlığı
Türk sanayisi enerji verimliliğini inceliyor. Haziran 2013’te 10.Plan yürürlüğe girdi. 26 özel programı kapsayan plan olarak düşünüldü. Enerji, turizm, eğitim, sanayinin etkilendiği ve çapraz fayda sağladığı bir plan kurgulandı. Her plana alt bileşenler yazıldı ve her bakanlık sorumlu kılındı. 2014-2018 izleme mekanizması kuruldu. Belirli periyotta incelemeler yapılacak öngörü ve yakınsamalar hazırlandı.
1. Sadece tek bir sektör düşünülmeden ayrı sektör etkilenmesi düşünüldü. Öyle bir plan yazılsın ki çapraz açıdan etkilenme yaratılsın. Enerji-Turizm-Eğitim-Sanayi…
2. İzleme mekanizması kuruldu. 26 özel proje oluşturuldu.2 proje çok önemli görülüyor, Birincisi yerli kaynak kullanımı, ikincisi enerji verimliliğinin geliştirilmesi.
Yeşil İş 
Anıl YILMAZ/T.C Bilim, Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı
Çevre stratejisi sürekli, önleyici ve bütünsel olmalı. Çevre stratejisinin rekabet avantajı yakalaması için verimliliğin artması, risklerin azaltılması gerekir. Ekonomik ve çevresel sistemler arasındaki karşılıklı etki ön plandadır. Çevresel baskı, oluşan yeni pazarlar ve kıt olan kaynaklar nedeniyle kalkınma ve ekonomik büyüme yeniden tanımlanmaya çalışılmalıdır. Sektördeki benzer işletmelerde kazanımların neler olduğu söylenir, tanıtılır, yaygınlaştırılır ve periyodik kanallarda duyurusu yapılırsa, kritik olan bu süreç iyi işlemeye başlar. Bu noktadaki sorun, bilinç yetersizliği, uzman kapasitenin düşük olması ve kapasite yetersizliğidir.  
 
13-14 Eylül 2013 Yeşil İş Sürdürülebilir İş Buluşması
Hazırlayan: Belgin USANMAZ
belginusanmaz@incisigorta.com

4629 kez okunmuş Belgin Usanmaz

Yazarın diğer yazılarını görmek için tıklayınız.
#PZ2016 İkinci günden dikkat çekenler...   1786 gün önce eklendi
10. Marketing Power Konferansı Notları   2042 gün önce eklendi
12. Liderlik Zirvesi geniş özeti...   2393 gün önce eklendi
9. Marketing Power Conference geniş özeti...   2429 gün önce eklendi
15. Pazarlama Zirvesi Notlarım...   2537 gün önce eklendi
Akıl karar aldırır, Kalp kariyer yaptırır...   2764 gün önce eklendi
8. Marketing Power Conference geniş özeti...   2798 gün önce eklendi
'Customer Power Conference' gözlemlerim...   2907 gün önce eklendi
• Yeşil İş Green Business 2013 Konferans Notlarım   2950 gün önce eklendi
10. LİDERLİK ZİRVESİ   3148 gün önce eklendi
Innovation of Marketing   3176 gün önce eklendi
MCT İnsan Kaynakları Zirvesi Konferans Notları   3196 gün önce eklendi
Marka 2012 Konferansı Notları 2. Gün   3253 gün önce eklendi
Marka 2012 Konferansı Notları 1. Gün   3260 gün önce eklendi
MARKALARDA başarıya giden yol, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   3463 gün önce eklendi
Sun Tzu'nun Savaş Sanatı'na Göre Marka Stratejileri   3565 gün önce eklendi
2011 Marka Konferans Notlarım   3625 gün önce eklendi
Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir   3707 gün önce eklendi
MARKA KONFERANS NOTLARI 2010 (1. Gün)   3988 gün önce eklendi
MARKA KONFERANS NOTLARI 2010 (2. Gün)   3989 gün önce eklendi
Kurum Markası mı? Yoksa Ürün Markası mı?   4254 gün önce eklendi
Marka 2009 Konferans Notlarım2   4352 gün önce eklendi
Marka 2009 Konferans Notlarım1   4353 gün önce eklendi
Ülke Markalaşmasında Kurumsal Yönetim Anlayışına Yönelik Yaklaşımlar...   4458 gün önce eklendi
Marka 2008 Konferans Notları 2   4724 gün önce eklendi
Marka 2008 Konferans Notları 1   4731 gün önce eklendi
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.