UNESCO'nun ilk kadın başkanına Koç'tan ödül...

Haberler - 8 Ocak 2015, Perşembe

kocKoç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), dünya çapında önemli konumlarda bulunan kadınlar, kadın ve toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar yürüten kişilerin ödüllendirildiği“Semahat Arsel Onur Ödülü” uygulamasını başlattı. Bu alanda ilk ödül, kadınların güçlendirilmesine yönelik çok sayıda çalışmaya öncülük eden Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel tarafından UNESCO’nun ilk kadın başkanı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünya çapında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle IrinaBokova’ya verildi.
 
İstanbul’da düzenlenen ödül törenine,Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Ailesi Mensupları, UNESCO Genel Direktörü IrinaBokova, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KOÇ–KAM Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı Yöneticileri, Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve birçok ülkeden Kültür Ateşeleri katıldı.
 
IrinaBokova: “Kadınların halihazırda lider olduklarını biliyoruz”
 
KOÇ-KAM tarafından verilen ilk Semahat Arsel Onur Ödülü’nü almaktan gurur duyduğunu dile getiren IrinaBokova,Birleşmiş Milletler Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı’ndan bu yana geçen 20 yılda yapılanlargözden geçirildiğindedegenç kadın ve erkeklerin -özellikle de kadınların- lider olarak yetiştirilmesinin, 2015 yılındahalen büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
 
Irina Bokova sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların halihazırdalider olduklarını biliyoruz. Ailelerimizin, şirketlerimizin ve toplumlarımızın liderleri kadınlardır. Kadınların liderlik özelliklerini kabul etmelive çok daha fazla desteklemeliyiz.Liderlik doğal bir kabiliyet değildir; liderlerin özenle yetiştirilmesi gerekir. Liderlerin yetiştirilmesitıpkı Koç Üniversitesi’ndeolduğugibi okul sıralarında, üniversite laboratuvarlarında başlar. Eğitim, insan gelişimi için en güçlü atılım ve ilerleme stratejisidir. Eğitim insanı kendi sesine kavuşturur, toplumsal katılımı teşvik eder ve iş piyasasındaki fırsatları genişletir.”

irina

IrinaBokova: “Dünyada tek cümle okuyamayan 781 milyon kişinin üçte ikisi kadın”
 
Eğitimde cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken IrinaBokova, “İlköğretimde kızların hiç eğitim almamaları ihtimalinin erkeklere nazaran halen çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Günümüzde toplumsal dışlanmanın en yaygın sebebi dünyaya bir kız çocuğu olarak gelmektir. İlkokula gitmemiş 32 milyon kız çocuğu var ve yaklaşık bir o kadarı da ortaokul eğitimi alamıyor. Bugün dünyada yaklaşık 781 milyon kişi tek cümle dahi okuyamıyor. Bunların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Eşitsizliklerin kökleri çok derinlere gidiyor. Ne UNESCO’nun ne de devletlerin bütünbu güçlükleri tek başlarına aşmaları mümkün değil. Devletleri ve uluslararası kurumları sivil toplumun ve özel sektörün yaratıcılığıyla bir araya getirecek yeni “yumuşak güçlere” ihtiyacımız var. Bu bağlamda, UNESCO ve Koç Üniversitesi’nin ortak çalışmalarını daha da ileri taşıyacak yeni gelişmeler var” diye konuştu.
 
IrinaBokova: “Kadınlara liderlik yapmalarıiçin yeni alanlar açabiliriz”
 
KOÇ-KAM’da özel şirketlerin üst yönetimini hedef alan, bu seviyedeki yöneticileri cinsiyet eşitliğinin önemihakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı tasarladıklarını anlatan Bokova, “Bu yenilikçi girişim, üst yönetim ekiplerine odaklanarak şirketlerin tamamını bu doğrultuda güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk eğitimlerimizi Koç Topluluğuşirketleriyle yapacak olmaktan dolayı da büyük memnuniyet duyuyorum. Bu ’yumuşak gücün‘en güçlü halidir. Kadınlarınliderlik vasıflarını gösterebilecekleriyeni alanlar açabiliriz. Özel sektör ve kamu işbirliğinin gücünden faydalanmak, toplumun tamamını ilgilendiren sorunları çözme yolunda kalıcı etkiler yaratmak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu anlayışla, beni Semahat Arsel Onur Ödülü’ne layık gördüğünüz için tekrar teşekkür ediyorum. Aranıza katılmaktan kıvanç duyuyorum” dedi.
 
Prof. Dr. Umran İnan: “Kadını yok sayan toplum kendini yok sayan toplumdur”
 
umraninanTörenin açılışında konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Koç Üniversitesi olarak, “Kadını yok sayan toplum, kendini yok sayan toplumdur” inancıyla hareket ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Umran İnan şöyle devam etti: “Bu inançla, kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi hayata aktif katılımlarını sağlayan, demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyen, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik ederek, bunları yürütmeyi ve yaymayı misyon olarak benimsiyoruz. Tüm bunların gerçekleştirilmesinde, KOÇ-KAM büyük bir görev üstlendi ve gurur duyduğumuz projeleri, bilimsel ve eğitici faaliyetler düzeyinde üstün bir çaba ile yürütmeye devam ediyor. Aynı misyonu paylaşmaktan onur duyduğumuz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun Genel Direktörü IrinaBokova’nın, göreve başladığından bu yana kurumun iki önceliğinden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birçok çalışmaya öncülük etmesi, bu konuda uluslararası işbirliğine destek vermiş olması ve insanlığın gelişimine küresel boyutta yaptığı katkılar son derece önemlidir”.
 
Prof. Dr. Umran İnan: “Bu Onur Ödülü’nün toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların eğitim ve sağlığa erişimi, kadına karşı şiddetin engellenmesi konusunda gösterdiği duyarlılıkla, KOÇ-KAM’ın toplumsal cinsiyet konusunda yürüttüğü bilimsel araştırma programına katkıları nedeniyle Sayın Semahat Arsel adına verilmesi bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.”
 
Prof. Dr. Umran İnan sözlerini şöyle sürdürdü: “Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ülkemizde bu yöndeki çalışmalara destek vererek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her zaman örnek olan, öncü faaliyetleri teşvik eden bir isimdir. Semahat Arsel’in eğitim, bilim ve araştırmaya verdiği destek, sivil toplum, iş dünyası ve bilimsel araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde desteklediği aktif çalışmalar son derece önemlidir. Bu Onur Ödülü’nün toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların eğitim ve sağlığa erişimi, kadına karşı şiddetin engellenmesi konusunda gösterdiği duyarlılıkla, KOÇ-KAM’ın toplumsal cinsiyet konusunda yürüttüğü bilimsel araştırmaprogramına katkıları nedeniyle Sayın Semahat Arsel adına verilmesi bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Bu çok değerli Onur Ödülü’ne adını veren, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Türkiye’nin gelişmesi ve hayırseverlik anlayışının yaygınlaştırılmasında da öncü bir isim olarak, Türk Toplumu için pek çok örnek hizmetlerde bulunmuştur.”

sa

KOÇ-KAM Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, törende yaptığı konuşmada, “Bu yıl beşinci faaliyet yılını idrak eden KOÇ-KAM, Türkiye’de toplumsal cinsiyet sorununa odaklanan üstün nitelikli bilimsel araştırmaları seçerek destek sağlayan tek kuruluştur.  Bundan gurur duyuyoruz.  Bunun ötesinde Koç-Kam, etkili ve yararlı eğitim ve uygulama faaliyetlerini de sürdürmekte. Bu çalışmaların bir kısmı diğer üniversiteler ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.  Bunların en önemlisi de bugün kutladığımız UNESCO ile olan işbirliğimizdir”diye konuştu.

 

Kaan Öztamur

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.