Sürdürülebilir Liderlik Dönemi...

Haberler - 2 Kasım 2015, Pazartesi

144Sürdürülebilirlik kavramını, tıpkı dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda sıkça duyuyoruz. Özellikle kurumlarda sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili duyarlılık giderek artarken şimdi bir de sürdürülebilir liderlik kavramı üzerinde durulmaya başlandı.

Peki, sürdürülebilirliğin kelime anlamı tam olarak nedir? Kurumlarda sürdürülebilirliği sağlamak için neden sürdürülebilir liderlere ihtiyaç duyuluyor? Sürdürülebilir liderlerin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?
Sürdürülebilir lider olma yolunda koçluk hizmetinin önemi nedir?

Sürdürülebilirlik kelimesi “daimi olma yeteneği” anlamına geliyor. Günümüzde sıkça kullanılan şekliyle kurumların sürdürülebilirliği; kurumların büyümesini, sermayeyi çekmesi, marka konumlandırması yapmasını, daha tercih edilir bir marka olmasını ve mevcut müşterilerin aidiyetini arttırmalarını sağlıyor. Bu konuda birçok araştırma, değerlendirme ve ödüllendirmeler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl kurulan Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Borsa İstanbul’da BIST 30’dan 15 firma yer alıyor. BIST’in web sitesinde yer alan bilgilere göre; Kasım 2015 – Ekim 2016 dönemi için değerlendirmeye tabii şirketler listesinde 50 firma yer alıyor. Sürdürülebilirliğin bu denli önem taşıdığı günümüzde, kurumlar için sürdürülebilirlik ve bu başarıyı elde etmek için ise sürdürülebilir liderler gerekiyor.
 
Sürdürülebilir liderlik; etki alanında olan sistemi kalıcı, sürekli gelişen, fark yaratan bir sistem haline getirmek amacıyla yenilikçi yollar ile sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışmak olarak tanımlanıyor. Sürdürülebilir liderler; birlikte ve ortak amaç etrafında çalışmaktan keyif alan, ortak değerleri olan ve ortak değerlerine sürekli sahip çıkan, ortak vizyonunu uzun hatta sonsuza uzanan bir şekilde tanımlayan kişilerden oluşuyor. “Burada ve bu sistemde ne oluyor?” sorusunu sürekli sorabilen, değişime çabuk adapte olabilen ve en önemlisi de koçluk becerileri gelişmiş liderler sayesinde kısa süreli başarıdan daha çok, süreçten keyif alarak uzun vadeli başarılar elde ediliyor. İşte bu nedenle kurumlar, yöneticilerine sağladığı bireysel koçluk desteği imkânları ile birlikte onlardan “Koçluk Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Liderlik” yapmalarını bekliyor.

icf
Sürdürülebilir liderliğin önemine değinen Andy Hargreaves ve Dean Fink’in “Sürdürülebilir Liderliğin 7 İlkesi” adlı kitabında ise koçluk becerilerinin yanı sıra sahip olunması gereken diğer önemli nitelikler yer alıyor. Bu nitelikler arasında; liderin yüzeysel performansından ziyade öğrenmesinin derinliği ve gerçek başarısı, etkin yönetimi altındaki bireylerle birlikte sağladığı başarının süresi, yaygın sorumluluğu ile birlikte etki alanının genişliği, kendisi dışındakilere olan adaletliliği ve aldığı kararların herkesin ortak çıkarını gözetmesi, standardizasyon ve tekdüzelik yerine çeşitlilik ve uyumu getiren farklılığı, çalışanların enerjilerini koruma ve hatta yenileme becerisi, daha iyi bir gelecek yaratmaya yönelik geçmişin avantajlarını koruması önem taşıyor.

İş hayatında başarılı sürdürülebilir liderlerin var olması için birçok kurumun tercihi haline gelen koçluk hizmetinin; ekip yönetimi, liderlik, yöneticilik becerileri ve ilişkilerinde ciddi anlamda değişiklik ve gelişmelere yol açtığını belirten ICF Türkiye Başkanı Naci Demiral, “Küreselleşme ve artan rekabet; yaşamı her geçen gün daha da karmaşıklaştırmakta, sistem üzerinde baskı oluşturmakta ve liderlerin koşuşturmaca içerisinde neredeyse kendisini unuttuğu bir ortam yaratmaktadır. Böylesi bir ortamda liderler mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilave olarak farklı fikirlere, yaratıcı düşüncelere ve en önemlisi de davranışsal açıdan çok daha farklı ve etkin yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Sürdürülebilir liderlerin alanında uzman koçların desteği ile sahio oldukları koçluk becerileri daha da geliştirilmelidir” dedi.

Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) hakkında bilgi almak için www.icfturkey.org ve www.koclukkonferansi.com  adresleri ziyaret edilebilir.
 

Kaan Öztamur

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.