Marka ve Marka Tesciline Yönelik Sorular...

Makaleler - 4 Ocak 2010, Pazartesi

Marka Nedir?

Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başkaca firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt Edici Özeliliğinin' bulunması gerekliliğidir.

Türkiye'de Marka Tescilinde Yetkili Kurum Hangisidir Ve Bu İşlemleri Kimler Yapabilir?

Türk Patent Enstitüsü TPE, kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. TPE Ankara da faaliyet gösteren Sanayi Bakanlığına bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent Enstitüsünde işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini Enstitü Nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi Marka Vekillerine tanınmıştır.

 

Kimler Marka Müracaatı Yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (ticari faaliyeti bulunan şahıs ve tüzel kişiler) Paris Sözleşmesine üye olan ülkelerin vatandaşları.

 

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Kullandığınız Ticari işaretin -ayırt edici- taklit edilmesinden endişe duyulması halinde, en kısa sürede tescili için TPE'ye başvurulması gerekir. Diğer gerçek ya da tüzel kişiler sizden önce markanızın tescili için başvuruda bulunabilir ve sizin hak kaybınıza sebep olabilir. Markanız tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yıl süre ile korunacaktır. Her on yılın sonunda yapacağınız yenileme talebi ile de koruma süresini istediğiniz kadar uzatmanız mümkün olacaktır. Bunun yanında,
Tescilli markanıza ait tüm haklar size aittir, 3. kişiler izinsiz kullanamaz.
Ayrıca markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkini (Lisans) verebilirsiniz.

 

Marka tescil başvurusundan önce yapılması gerekenler nelerdir?

Öncelikle yukarıda belirtildiği üzere marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici olması bir zorunluluktur. Buna göre, üzerinde çalışılan işaretin ayırt edici bir işaret olmasının en bastan sağlanması gerekmektedir. Aksi durum işaretin tesciline engel olacağı gibi bir şekilde söz konusu işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut benzer ürün ya da hizmetlerden ayırt etmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacak ve markanın etkisi çok az olacaktır.
Yukarıda belirtildiği gibi, tescil edilmesi düşünülen bir işaretin aynı ya da benzerinin başkaları tarafından daha önce tescil için başvurusunun yapılmış olması ya da tescil edilmiş bulunması marka olarak tescilin önünde bir engeldir. Bu durumda bir benzerlik araştırmasının yapılması zorunlu bir işlemdir. Böylece benzer markalar önceden tespit edilecek ve başvuru maliyetleri azaltılabileceği gibi üzerine ciddi yatırımlar yapılması düşünülen bir işaretin önceden tespiti ile yeni işaretlerin bulunabilmesi önemli ekonomik avantajlar sağlayacaktır.

 

Destek Patent

www.destekpatent.com.tr

Mehmet Bozalp

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.