Kurumsal iletişimciler ajanslardan ne ister?

Haberler - 11 Mayıs 2015, Pazartesi

aristoGün geçtikçe artan ve farklı alanlara kayan rekabet ortamında firmalar için ajans seçimi kritik rol oynuyor. Doğru ajans seçimi birçok firmanın işini kolaylaştırırken yanlış seçimler zaman ve para kaybına yol açıyor. Aristo İletişim, ‘Kurumsal İletişimciler Bir Ajanstan Ne İster?’ sorusunu 100 Kurumsal İletişim yöneticisine sorarak firmaların PR ajansı seçme kriterlerini araştırdı.

2009 yılında kurulan ve 360 derece iletişim hizmeti veren Aristo İletişim, Türkiye’nin önde gelen 100 Kurumsal İletişim Yöneticisine PR ajansı seçme, memnuniyet ve başarı kriterlerini içeren 9 soruluk bir anket düzenledi. Ulusal ve uluslararası şirketlerin kurumsal iletişim yöneticilerine göre PR ajansı seçmedeki en önemli kriter, ajansın sektöre olan hakimiyeti ve medyadaki başarısı. Bununla beraber Kurumsal İletişim Yöneticileri markalarını doğru temsil eden ve iş bitirici bir ajansı daha başarılı buluyor. Başarısızlık ise yine sektöre hakim olamama ve medya ilişkilerinde zayıf kalmayla ilişkilendiriliyor. Peki başarısızlık durumunda Kurumsal İletişim Yöneticileri ne yapıyor? Bu durumda ilk adımları büyük bir farkla yöneticilerle bir uyarı toplantısı yapmak ardından da marka temsilcisinin değiştirilmesini talep etmek.

“PR’ın doğru anlatılması gerekli”

PR sektörünün özellikle digital marketing’in gelişmesi ile birlikte önemli bir değişime uğradığını söyleyen Aristo İletişim Ajans Başkanı Çınar Ergin; anketten alınan sonuçlarla ilgili şunları söylüyor. “Türkiye’de PR hizmeti almaya başlayan firma sayısı her geçen gün artıyor. Bununla doğru orantılı olarak kurulan ajans sayısı da… Ancak firmalara PR’ın daha iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Aldığımız cevaplar da bir kısım bunu doğruluyor. Türkiye’de PR’ın katkıları ve başarı kriterleri arasında bir tek medya yansıması görülüyor. Bu tabii ki önemli bir kriter ancak tek değil.”

“Sonuçlara baktığımızda Kurumsal İletişimciler marka yönetmenlerinin iş bitirici olmasını, sektörlerini iyi takip etmesini ve medya ile ilişkilerinin iyi olmasını bekliyor. Bunlarda memnuniyeti sağlayamaması durumunda ise ayrılık dönemi başlıyor. Ajans seçiminde ise bütçe, ajansın bilinirliği veya ödüllü bir ajans olması Kurumsal İletişimcilere bir anlam ifade etmiyor. Seçimlerinde ajansın sektöre olan hakimiyetini göstermesi ile birlikte daha önce aynı ajansla çalışan firmalardan alınan olumlu referans belirleyici oluyor.”
 
 
ANKET SONUÇLARI


SORU 1
PR ajansı seçerken neye öncelik verirsiniz?
GRAFİK

gg
 
 
 
Sektöre hakimiyeti ilk sırada

Kurumsal iletişim çalışanları PR ajansı seçerken en çok ‘sektör hakimiyeti’ne önem veriyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 52’si ‘sektör hakimiyeti’nin ajans seçiminde en önemli kriter olduğunu belirtirken, yüzde 26’sı ‘referans’ın yüzde 13’ü ise ‘bütçe’nin ajans seçiminde etkili olduğunu vurguladı.
 
SORU 2
PR ajansınızdan çalışma sırasında en büyük beklentiniz nedir?
GRAFİK

gg
 
 
 
‘İş bitirici’ olan markayı kapıyor

Sektör için büyük öneme sahip olan ‘PR ajansınızdan en büyük beklentiniz nedir?’ sorusu da çalışmada yanıt buldu. Kurumsal iletişim yöneticileri en büyük beklenti sorusuna ‘iş bitiricilik’ yanıtını vererek, ajans seçiminde neyin önemli olduğunu öne çıkardı. ‘Markaya uygun temsil yeteneği’ ve ‘ulaşılabilirlik ve hızlı dönüş alma’ da beklenti konusunda öne çıktı.


SORU 3
PR'ın size hangi konularda katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
GRAFİK

gg
 
Medya, Medya, Medya…

Kurumsal firmalar tarafından ‘Neden PR ajansları tercih edildiği’ ise ‘Bilinirlik artırma-medyada görünürlük yaratma’ cevabıyla yanıtlanmış oldu. Şirketler, medyada yer almayı en büyük katkı olarak görürken, ‘olumlu algı yaratma’ ve ‘gündem yönetimi’ de tercih nedenlerinin başında yer aldı.


SORU 4
PR ajansıyla firma arasında en çok yaşanan sorun nedir?
GRAFİK

gg
 
Sektöre hakim değilsen uzun sürmez

Müşteri tarafında yaşanan ‘müşteri-PR sorunları‘ da çalışmada kendine yer buldu. Müşteri ve ajans arasındaki en ciddi problem ‘sektöre hakim olamama’ olarak ortaya çıkarken, ‘medya ilişkilerinin zayıflığı’, ‘markaya olan ilgisizlik’ ve ‘sık sık değişen kadrolar’ da ciddi sıkıntıların başında yer aldı.
 

SORU 5
PR ajansınızın rakibiniz olan bir firmayla çalışmasını etik buluyor musunuz?
GRAFİK

gg
 

Yüzde 21’e göre rakiple çalışılması sorun değil

‘’PR ajansınız rakibiniz olan bir firmayla çalışmasını etik buluyor musunuz?’’ sorusu ise oldukça ilginç bir cevaba sahne oldu. Katılımcıların yüzde 21’i ‘hayır’ yanıtını vererek, bunu bir sorun olarak görmediğini belirtti.


SORU 6
Ajansınızın başarısını nasıl değerlendirirsiniz?
GRAFİK

gg
 

Projeler ajansı rakiplerinden farklılaştırır

Türkiye’nin önde gelen firmalarının kurumsal iletişimcileri ankette ‘başarı kriterleri’ne ilişkin olarak da yanıtlar verdi.  ‘Medya yansımaları’ en ciddi başarı kriteri olarak dikkat çekerken, ‘gerçekleşen projeler’, ‘gündem oluşturabilme’ ve ‘işin zamanında, sorunsuz yapılabilmesi’ de başarı kriterlerini belirledi.
 

SORU 7
PR ajansından aldığınız hangi hizmet daha önemli?
GRAFİK

gg


KSS üvey evlat

PR ajanlarından beklenen hizmetlere bakıldığında ise ‘KSS projeleri’ oldukça düşük oy aldı. Katılımcıların anca yüzde 2’si ‘KSS projeleri’ konusunda ajanstan aldığı hizmeti önemserken, yüzde 43’ü ‘medya ilişkileri yönetimi’ konusunda aldığı hizmete büyük önem verdiğini belirtti. ‘Algı yönetimi’ de şirketlerin aldığı hizmet konusunda önemli bir neden olarak ortaya çıktı.


SORU 8
Ajansınızla ilgili memnuniyetsizliğinizde nasıl bir yol izlersiniz?
GRAFİK

gg
 
Uyar, Değiştir, Mobbing Yap…

Ankete göre ajans ve müşteri arasındaki sorunların ise ‘yöneticilerle uyarı toplantısı yapılarak’ aşıldığı ortaya çıktı. ‘Marka temsilcisi değişikliği talep edilerek’ ve ‘mobbing’ de yaşanan sorunlara çözüm için kullanılan yöntemlerin başında geldi.


SORU 9
Bir PR ajansına nasıl ulaşırsınız?
GRAFİK

gg
 

İyi referans, yeni müşteri…

Türkiye’de hizmet veren PR ajanslarına müşterilerin ulaşımı ise  ‘referans’ üzerinden yürütülüyor. Ankete katılan kurumsal iletişimcilerin yarısından fazlası referansa büyük önem verirken, ‘bireysel iletişim’, ‘internet’ ve ‘tavsiye’ ve ‘sektör yayınları’ da ajans seçimindeki diğer kriterler.
 

Kaan Öztamur

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.