HİÇ'ten Gelenler Büyüyor...

Haberler - 29 Aralık 2017, Cuma

HİÇ (Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri) 2018 süreci “HİÇ’ten Gelenler Büyüyor” sloganıyla başladı.
 
Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenecek yarışmada, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, kurum içi iletişim, dijital iletişim ve pazarlama iletişimi alanındaki başarılı çalışmalar ödüllendiriliyor.  Sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi adına ulusal çapta gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, etkisini her geçen yıl daha da genişletiyor.
 
BHİD’in 19 Nisan 2018 tarihinde görkemli bir törenle sahiplerini bulacak ödül başvuru süreci, BHİD Yönetim Kurulu, HİÇ Ödülleri Yürütme Kurulu Üyelerinin katılımı ile 28 Aralık’ta Ristorante Di Zett’te düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Başvurular, 2 Mart’a kadar www.hicodulleri.org adresinden online olarak yapılabilecek.
BHİD 
Toplantıda 2018 HİÇ Ödülleri hakkında ayrıntıları paylaşan BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “İlk kez düzenlendiği 2013 yılından itibaren sektörde daha iyisini hedefleyenler için yol gösterici olan ‘HİÇ Ödülleri’, mesleğimizde çıtayı yükseltmeye; araştıran, yaptığı işe değer katanların referans noktası olmaya devam ediyor. Başarmak için çabalamak gerekiyor. Biz de 6’ıncı yılımızda diyoruz ki ‘“HİÇ’ten Gelenler Büyüyor”, sen de büyümek için HİÇ’e gel”  dedi.
 
HİÇ Ödülleri’ne başvuruların her yıl arttığını ve artık çıkış noktasındaki hedeflere ulaşılmaya başlandığını ifade eden Sönmezay, “Yarışmamız Bursa’da başlayıp üçüncü yılında ulusala açıldı ve etki alanını kısa sürede genişletti. Ulusal ile kalmadık, üniversitelere açıldı ve bu mesleği yapmak isteyen öğrencilerimizi teşvik etmeye başladık. Çağa ayak uydurmak için dijitali ekledik. Meslek yetkinliklerini artırmak isteyenler için güvenilir bir platform sağladık. Bunun da tabii hem mesleğimize hem de işbirliği yaptığımız her kesime olumlu katkıları var” diye konuştu. HİÇ Ödülleri’nin Bursa’nın kent kimliğine de katkı sağladığına dikkat çeken Sönmezay, “Amacımız mesleğimizin itibarının tüm ülkede yükselmesine katkı sağlarken, kentimizi de Türkiye’nin iletişim merkezlerinden biri haline getirmek ve kentimize ulusal çapta markalaşmış bir organizasyon bırakmak” dedi.
 
Sönmezay, 2013 yılında 18 proje ile başvuru yapılan HİÇ Ödülleri’ne 2014 yılında 23, 2015 yılında Bursa ve Türkiye genelinden 37, 2016 yılında Bursa ve Türkiye genelinden 42 proje, 2017 yılında ise yine tüm Türkiye’den 42 proje ile başvuru yapıldığını ve “En İyi HİÇ 5” için 27 projenin de ayrıca değerlendirildiğini belirterek, projelerin bu yıl da yine mesleğin duayeni isimlerden oluşan güçlü bir jüri tarafından tarafsızca değerlendirileceğinin altını çizdi.
 
Bursa Halkla İlişkiler Derneği, Bursa’nın seçkin kuruluşlarının iletişim uzmanlarından oluşan üye profili ile Türkiye’nin iletişim alanındaki en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor. BHİD, sahip olduğu bu önemli rolle sektörün gelişmesi için sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin her noktasında mesleki anlamda olumlu etkileri olacak çalışmalara imza atıyor.  HİÇ Ödülleri de mesleğe gönül vermiş profesyonellerin birlikte hareket ederek neler başarabileceğini her yıl bir kez daha ortaya koyuyor.
 
Son Başvuru Tarihi: 2 Mart 2018
Ödül Töreni Tarihi: 19 Nisan 2018
Başvuru adresi: www.hicodulleri.org
İletişim: bursahalklailiskiler@gmail.com

YARIŞMA KATEGORİLERİ
 
1. ÖZEL KURUMLAR
a. Kurumsal İletişim
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir.
b. Kurum İçi İletişim 
Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim etkinliklerini kapsar.
c. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar.
d. Sponsorluk İletişimi 
Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri çalışmaları kapsar.
e. Dijital PR
Forum, mailing, haber siteleri gibi internet araçlarında halkla ilişkiler amaçlı paylaşım ve etkileşim çalışmalarını kapsar.
f. Pazarlama İletişimi
Ürün veya hizmet sahibi olan firmaların var olan veya yeni olan ürün ve hizmetlerini alıcılara tanıtmak ve satmak için yaptığı tüm iletişim çalışmalarını kapsar.

2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)
STK’ların gerçekleştirdiği projelerin iletişim etkinliklerini kapsar. 

3. KAMU KURULUŞLARI
Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim çalışmalarını kapsar.

4. ÜNİ-PR
İletişim Bölümleri: İletişim fakültelerinde lisans ve yüksekokulların da halkla ilişkiler bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin 2016 – 2017 yılında eğitim amacıyla yazılı, görsel, işitsel, reklâm, halkla ilişkiler ve internet yayıncılığı alanlarında yapmış oldukları çalışmalar ile katılım sağlayabilirler.
Diğer Bölümler: Başta İİBF olmak üzere diğer tüm fakültelerde öğrenim gören öğrenciler halkla ilişkiler alanında yapmış oldukları çalışmalar ile katılım sağlayabilir.
 
5. JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Jüri Özel Ödülü ayrı bir kategori olarak değerlendirilmemelidir. Kurumlar, ajanslar jüri özel ödülü için başvuruda bulunamazlar. Jüri üyeleri HİÇ 2018 için başvuruda bulunmuş projeler arasından uygun bulduğu bir çalışma olursa “jüri Özel Ödülü” verebilir; yok ise verilmemesi hakkını da saklı tutar.
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
Çalışmalar, her biri 20 puan değerinde 5 ana kıstas üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir. 
 
1. Durum Analizi / Araştırma
Değiştirilmek istenen durumun ne olduğunun tespit edildiği süreçtir. Durum analizi proje döngüsünde ilk aşamayı oluşturduğu için, sorunun doğru ve gereken detayda tanımlanması çok önemlidir.
Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem GZFT/SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizidir. Bu yaklaşım, planlama yapılırken kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmeyi ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeyi ifade eder.

2. Ölçümleme / Değerlendirme
Halkla ilişkiler çalışması ile belirtilen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı sonuçları değerlendirme ve ölçümleme yapma gereğini ortaya koymaktadır. Hazırlanan halkla ilişkiler çalışmasının başarılı olup olmadığı ile ilgili verilere ihtiyaç duyulur. İnceleyeceğiniz projelerde bu veriler şu şekillerde ele alınmış ve ölçümlenmiş olabilir;
- Medya ölçümleme ve değerlendirmesi
- Hedef kitle ile yapılmış etkinlik testleri, anketleri
- Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin satış ve kâra katkısının ölçülmesi.
 
3. Planlama
- Çalışmanın amacı
- İletişim hedefleri
- Hedef kitle
- Proje paydaşları
- Strateji
- Verilen temel mesaj
- Zamanlama
- Kanallar
- Araçlar
- Çalışma bütçesi
 
4. Uygulama
Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler, ilaveler
 
5. Yaratıcılık
- Özgünlük
- Akılda kalıcılık
 
JÜRİ
 
Prof.Dr. Aylin Göztaş/ Ege Üni. Halkla İlişkiler Tanıtım Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Akdağ/ Erciyes Üni. İletişim Fak. Dekanı.
İpek Özgüden Özen / On İletişim Ajans Başkanı
Ercüment Büyükşener/ Dijital İletişim Danışmanı
Neş’e Yıldırım/ BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi    
Erdal Elbay / KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı
Cansel Oruç/ BHİD Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
 

Mehmet Bozalp

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.