'CommUnity' sempozyum gözlemlerim...

Köşe Yazısı - 21 Kasım 2013, Perşembe
Editöre Not: Kaan Öztamur

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin 2005 yılından başlayarak ‘SesSizsiniz’ ismiyle yedincisini uluslararası olarak gerçekleştirdiği ve 2012 yılında ise, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu; 2013 yılında, her iki üniversitenin iletişim fakültelerinin ortaklaşa yürüteceği “II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu” şeklinde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri fakültesinin ev sahipliğinde düzenlendi.
Sempozyum, küresel olanla yereli ortak bir noktada buluşturdu.
 
“II. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu”, iletişim alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri ve aynı zamanda, çeşitli atölyeler ve diğer etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın gerçekleştirilmesine destek sundu.

Prof. Dr. Nezih Orhon Sempozyum iki farklı salonda oturumlar halinde gerçekleşti. 6-8 Kasımtarihleriarasındadüzenlenen sempozyumda, ‘Türkiye ve Dünya’da İletişim Çalışmaları’ teması altında birçok farklı araştırma konuları ve makaleler sunuldu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezih Orhon ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof .Dr. Müge Elden’in konuşmalarıyla başlayan program, sempozyum sekreteri Özgür Çalışkan’ın bilgilendirmesiyle eş zamanlı olarak farklı iki salonda devam etti.
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Binark’ın ‘kapanış dersi’ ile sona eren sempozyuma ait notlarımı Halklailiskiler.com.TR aracılığıyla tüm iletişim dostlarımızla paylaşmak isteriz.

Kaan Öztamur
Çırak İletişimci
Anadolu Üniversitesi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Halklailiskiler.com.trCommUnity 

Logo ve Amblem Tasarımlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi
Begüm MUTLU /Metehan ÖRNEK/ Özgün ÖZCAN – Ege Üniversitesi

Bir rekabet ortamında markanın rakiplerinden ayrışmasını sağlayacak unsurların başında gelen logo ve amblem tasarımının tüketici davranışlarına etkisinden söz ederek sunumlarına başladılar.
Logo ve marka arasındaki farklılıkları belirterek bu iki kavram arasındaki ilişkiyi açıkladılar. Tipografi ve renk seçeneklerinin hedef kitleye kurum kültürünü ve mesajını aktardığını dolayısıyla bu konuda yapılan seçimlerin tüketici algısına olan doğrudan etkisine değindiler.
"Renler insan üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiye sahiptirler. Bu etkiler markaların logolarına da yansıyarak belli bir algı oluşturulmasını sağlar."
Markaların kurum kimliğiyle, logo ve amblem kullanarak tüketiciye mesaj vermesinin hedeflendiğini belirten Begüm MUTLU, Metehan ÖRNEK ve Özgün ÖZCAN, sunumun diğer yarısında dünyaca ünlü uluslararası markaların ve Türkiye'deki yerel markaların logo ve amblemlerini masaya yatırdılar.
 

Kurumsal İtibar Yönetimi Sürecinde Finansal Halkla İlişkilerin İşletmelere Katkısı
Serçin UYAR - Ege Üniversitesi

Finansal halkla ilişkilerin tanımıyla sunumuna başlayan Uyar, piyasa değeri yüksek olan firmaların aynı zamanda kurumsal itibarlarının da yüksek olduğunu belirterek sunumuna başladı. Kurumsal itibara sahip olan firmaların her türlü olumsuz piyasa etkisine rağmen küresel anlamda da büyüme gösterebileceğini ve bu bağlamda finansal halkla ilişkilerle kurumsal itibar arasında bir bağ bulunduğunu belirtti.
Kurumsal itibar yönetimi sürecinde finansal halkla ilişkilerden yararlanılmadığı taktirde kurumların ve firmaların büyük sıkıntılar yaşadığına hatta krizlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti. Çalışmasının bir diğer bölümünde finansal halkla ilişkiler uzmanlarının görev ve niteliklerine yer verirken ‘kurumsal itibar’ ve ‘finansal halkla ilişkiler’ kavramlarının birleştiği noktaları ayrıntılı bir biçimde ele aldı. Nitel araştırma yöntemi uygulanarak desteklenen bu bölümde RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi ve GFK Türkiye’nin 2012’de gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre en yüksek itibar puanı alan şirketlerden örnekler verdi.
 
 
Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Çerçevesinde Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali
Kaan ÖZTAMUR – Anadolu Üniversitesi

Uluslararası Eskişehir Sokak Festivalinin tarihçesini ve içeriğiyle sunumuna başlayan Öztamur, etkinlik tanımı ve bir etkinlik türü olarak festivalleri anlattı.
Etkinlikler, hedef kitlelere ulaşmak açısından önemli bir araç olmakla beraber mevcut halkla ilişkiler çalışmalarının kamuoyu ile çalışmasında da ortak paydası olmasından söz eden Öztamur, halkla ilişkilerde etkinlik yönetimi anlayışlarını ve bir disiplin olarak etkinlik yönetiminin aşamalarını anlattı.
"Etkinliğin sorunsuz bir şekilde devam etmesi stratejik etkinlik planlamasının en iyi şekilde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlamanın her evresi mevcut etkinliğin geleceğini belirler. Etkinlik yönetiminin bir diğer boyutu olan insan kaynakları yönetiminde, ekip elemanları arasındaki iletişim süreçlerinin ve etkinlikte görev alacak gönüllülerin yetenek ve ilgi alanlarına göre doğru işe kanalize edilmesi etkinlik yönetiminde hayati bir öneme sahiptir. Tüm bu süreç ve kavramlar birbirleriyle zincir halindedir ve herhangi birinin eksikliği etkinlik sürecinde oluşabilecek risk yönetimini tehlikeye sokar."
Finansal değerlendirme kapsamında sponsorluk yönetimi konusunu ve bu bağlamda bir sponsorluk çalışmasının nasıl olması gerektiğine ilişkin örnekler veren Öztamur, etkin bir sponsorluk çalışmasının ilk adımının sağlam ve çalışmayı en açık şekilde anlatacak bir sponsorluk dosyasından geçtiğini belirtti. Öztamur, Uluslararası Eskişehir Sokak Festivalini etkinlik yönetimi çerçevesinde değerlendirerek; sponsorluk, finansal yönetim, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, medya ve dijital mecra yansımaları, örnek olaylar başlıklarını ele aldı. Kaan Öztamur etkinlikte dünden bugüne Eskişehir Sokak Festivali’ni yansıtan bir video gösterimiyle sunumunu tamamladı.
 
Kitapta Ürün Yerleştirme: ‘’Sokak Kedisi Bob’’ Örneği
Burçe BOYRAZ – Başkent Üniversitesi

"Marka yerleştirme, son zamanlarda pazarlama ve reklamcılıkta sıkça kullanılan bir kavram ve uygulamadır."
Birçok mecrada alışılmışın dışında marka yerleştirmenin bulunduğunu söyleyen Boyraz, bu durumun kitaplarda da karşımıza çıktığını belirterek, kitapta marka yerleştirme etkisinin dört özelliğinden ötürü diğer alışılmış yöntemlere göre daha fazla olduğuna değindi.
Birinci etki; okurun kitapta sadece okumaya odaklandığı için kitaptaki reklamları reklam olarak görmemesi.
İkinci etki; okur, markaların amblemlerini okuduğu sırada değerlendiremez daha doğrusu farkına varamaz. Bundan dolayı da o reklamları zihninde olayın bir örgüsü olarak algılar. Üçüncü etki; özel ilgi alanlarına yönelik hazırlanan kitaplarda markalar reklamları kategorize ederek yayınlarlar.
Dördüncü etki; TV, radyo gibi mecralarda dinleyici veya izleyici aralarda reklama maruz kalacağını bilirlerken, kitapta okuyucular reklamları fark etmedikleri için bu reklamlar olay örgüsüne yerleştirilmiştir. Sokak Kedisi Bob'ı bu bağlamda örnek veren Boyraz, kitaba içerik çözümlemesi uygulandığında olay örgüsüne yerleştirilmiş çok fazla sayıda markanın görüldüğünü belirtti.   
 
Yeni (Bağımsız) Türkiye Sinemasında Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Temsili:
Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ – Dokuz Eylül Üniversitesi

Gürbüz, yeni Türkiye sinemasının, 1980’li yılların toplumsal dinamikleri içinde yetişmiş bir grup yönetmenin 1990’lı yıllarda Yeşilçam sinemasının reddi ve eleştirisi üzerinden kurdukları filmlerle oynamaya başladığını anlatarak sunumuna başladı. Yeni Türkiye sinemasının yönetmenlerinin Yeşilçam film estetiğine ve söylemine karşı, yaşadıkları dönemin ya da geçmişin bireysel ve toplumsal izlerini kendilerine ait bir sinema dili kullanarak anlattıklarını belirtti. Yeşilçam’ın estetik ve ideolojisinden ayrı olmalarının yanı sıra film maliyetlerini uluslararası fonlarla ya da kendi çabalarıyla karşılıyor olmaları durumunun onları ‘bağımsız yönetmenler’ kategorisine dahil ettiğini söyledi. Gürbüz çalışmasında ağırlıklı olarak Türkiye sinemasında yer alan örneklerde televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak gösterildiğinden bahsetti. 

Halklailiskiler.com.tr

15969 kez okunmuş Kaan Öztamur

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.