Avrupa İletişim Konferansı ECREA 2012 Notlarım

Köşe Yazısı - 27 Kasım 2012, Salı
Editöre Not: Kaan Öztamur

58 ülkeden yaklaşık 1200 iletişim akademisyeni, dördüncüsü 24-27 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa İletişim Konferansı (European Communication Conference-ECREA 2012) kapsamında İstanbul’da buluştu.
İzlediğim konferansa ait notlarımı yoğun sınav dönemimin ardından sizlerle paylaşmak isterim.

58 Ülkeden 1200 İletişim Akademisyenin Ortak Görüşü; 

"İletişim Sosyal Medya İle Yeni Bir Boyut Kazandı. Sosyal Medyanın Gücüyle Ülkesel Sınırlar Yerini Küresel Seslere Bıraktı, Sosyal Devrimleri Küreselleştirdi." şeklindeydi.
 

Açılış konuşmaları 25 Ekim 2012 tarihinde dünyaca ünlü profesörlerin katılımıyla gerçekleşti.


Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampüsünde gerçekleştirilen konferansın ana teması “Sosyal Medya ve Küresel Sesler”di. Saat 09:00 – 11:00 arasında gerçekleşen açılışla görkemli bir başlangıç yapan konferansta açılış konuşmalarını; ECREA Başkanı Prof.Dr. François Heinderyckx, ECREA 2012 Konferans Başkanı Prof.Dr. Nurçay Türkoğlu, ILAD Başkanı Hıfzı Topuz ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meral Özbek gerçekleştirdi.
Akademisyenleri ve dinleyicileri bir araya getiren eş zamanlı oturumlarda birçok konu görüşüldü.

İletişimde küresel kültüre yerel seslerin etkin katılımı konusunun etraflıca tartışma olanağı sağlayan konferansın bildiri konuları:
Film çalışmaları, İletişim ve demokrasi, İletişim hukuku ve siyasası, Göç ve medya, Dijital kültür ve iletişim, İzleyici ve alımlama çalışmaları, Toplumsal cinsiyet ve iletişim, Uluslararası ve kültürlerarası iletişim, Gazetecilik çalışmaları, Örgütsel ve stratejik iletişim, İletişim Felsefesi, Siyasal iletişim, Radyo araştırmaları, Kişilerarası iletişim, Bilim ve çevre iletişimi, İletişim tarihi ve televizyon çalışmaları.

4. Avrupa İletişim Konferansı (ECREA 2012)  
25-27 Ekim 2012 – Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampüsü

Intercultural Communication & Social Interaction 

 (Bireylerarası İletişim ve Sosyal Etkileşim)
 
Bireylerarası İletişim ve  Sosyal etkileşim konulu konferansın ilk konuğu Wageningen Üniversitesi’nden Loes Witteeven oldu. Witteeven, sosyal etkileşimin önemine değinerek başladığı konuşmasını iş yaşamındaki sosyal etkileşimlerle noktaladı. İkinci konuşmacı olan Sanna Herkama (University of Turku) sosyal etkileşimde ‘öğrenci-öğretmen ‘ ilişkisini ele aldı. Buna göre öğretmenin öğrencisine karşı takındığı tutumun, öğrencinin ileriki yaşamındaki sosyal etkileşiminde rol oynayacağını belirtti.

Jyvaskyla Üniversitesi’nden Malgorzata Lahti Finlandiya’ya göçmen olarak gelen Rus kökenli kişilerin iş yaşamında ve toplumsal konularda yaşadıkları adaptasyon sorunlarından bahsetti. Kültürlerarası farklılığın bir arada yaşamayı zorlaştırdığını ve aradaki bu farkın sosyal etkileşimi olumsuz etkilediğini söyledi. Konferansta Çukurova Üniversitesi’ni temsilen gelen Hatice Çubukçu daha çok konunun eğitim ve öğretim üzerindeki etkisine değinerek ‘öğrenci ve öğretmen arasındaki kimliğin sosyal etkileşiminden bahsetti.


ECREA 2012 Konferans Başkanı Nurçay TürkoğluTürkoğlu:  “Sosyal medya, küresel ve siyasi hareketleri şekillendiriyor”

ECREA 2012 Konferans Başkanı Nurçay Türkoğlu, konferans katılımcısı profesörlerden bazılarının 30 yılı aşkın süredir medya ve toplum ilişkisi üzerinde çalıştığının altını çizerek konferansta iletişim endüstrisinin küresel, siyasi hareketlerin ve bir tarafta halkın diğer tarafta ise medya şirketlerinin, kamu kuruluşlarının bulunduğu ilişkilerin şekillendirilmesinde sosyal medyanın artan rolünü ele alacaklarını belirtti.
 

Donatella Della Porta: “Günümüzde seçmenler tüketici olarak algılanıyor ve siyaset seçmenin beğenisine göre reklamlaşıyor.”
 
İtalya’daki Avrupa Üniversitesi’nden demokrasi üzerine bilimsel çalışmalarıyla tanınan Donatella Della Porta, yurttaş medyası ve alternatif medya kavramlarının oluşmasında ve yaygınlaşmasında önemli katkısı bulunan Kolombiyalı Clemencia Rodriguez ise ülkelerin yeni gücü olarak konumlanan sosyal medya konusunda açıklamalarda bulundular. “ E-Demokrasi ve İletişim Ajanı Sosyal Hareketler”  konulu konuşmasında Della Porta, meydanlarda yapılan siyasi hareketler artık yerlerini sosyal meydanlarda yapılan siyasi hareketlere bırakıyor” dedi.

Political  Communication
(Siyasal İletişim)
 
Siyasal iletişim oturumunda konuşmacıların ilki Almanya’dan diğer iki konuşmacı ise İsveç’ten konferansa katılmışlardı. Klasik siyaset tanımından yola çıkarak siyasal iletişimin tarihsel süreci ve geleneksel medyadaki yansımaları konuşmanın birinci basamağını oluşturdu.
Sosyal medyada iletişim konusuna gelindiğinde örnekleri yoğunlukla Youtube kanalı üzerinden veren konuşmacı, Youtube’da siyasilerin skandallarının seçim çalışmalarından daha çok ilgi çektiğini ve ciddi anlamda izlenme oranı elde edildiğini söyledi. Youtube kanalının tüm yaş grupları üzerinde ‘merkez medya kuruluşu’ olarak görev yaparak seçimleri etkilediğini savundu. RP Online ve Der Spiegel gibi uluslararası alanda haber yapan yayınların savunduğu görüş de ‘’sosyal medya kanallarında yapılan seçim kampanyalarının diğer kaynaklara göre daha başarılı’’ olarak yer aldığıydı.
ECREA 2012 
Online Communication
(Çevrimiçi İletişim)
 
Çevrimiçi iletişim oturumu, çevrimiçi iletişimin insanların zihniyeti üzerinde yaptığı değişiklik ile ilgili tartışmalara yer vererek başladı. Geleneksel medyanın oluşturanların zihniyetini taşıdığı ve bu konuda medyanın kendi mantığını güttüğü açıklandı. Hemen ardından oturum süresince çokça üzerinde durulan bir diğer konu vardı ki o da çevrimiçi ve çevrimdışı medyanın arasındaki farklılıkların bizlere sağladıklarıydı.
Siyasi kampanyalarda çevrimiçi iletişim algısının toplum üzerindeki etkisi istatistiklerden yararlanılarak anlatıldı ve bu bağlamda referandum ve yeniden yapılanma sürecinden bahsedildi. Ayrıca çevrimiçi medyanın gazete ve televizyona göre daha güçlü etkiler bıraktığını akademik bir dilde sundular. Burada siyasal iletişim oturumunda edindiğim bilgileri pekiştirme fırsatı bularak olayın daha da ayrıntısına indim. Son derece verimli geçen bu oturum gelecekteki kampanyaların ve sosyal medyanın gücünün toplumsal yaşamımızdaki etkisinden bahsederek sona erdi.
 
Organisational and Strategic Communication
(Organizasyonel ve Stratejik İletişim )
 
Konferansın başlangıcından bu yana en fazla akademik dil kullanılan ve anlatılanların sınırlı kaldığı bir oturum oldu. Stratejik iletişim ve organizasyon tanımı ile başlayan oturum bu alandaki örneklerle devam etti. Sektörel anlamdaki strateji ve organizasyondan çok akademik anlamda konulara değinildi. Konunun sınırlı tutulmasına rağmen konuşmacı konukların çeşitli olması ve sayılarının fazla olması organizasyonel iletişimin anlatılmasını bir parça daha kolaylaştırırken dikkatimi en çok çeken konu ‘’eğitimde organizasyon ve iletişim ‘’ konusu oldu. Diğer oturumlarda edindiklerimizden fazlasını vermese de akademik tanımların geçtiği sunumlar mevcuttu.
 
Digital Communication
(Dijital İletişim)
 
Günümüz gerçeklerinden biri olan ve her geçen gün önemi daha da artan “Dijital İletişim’’  konulu oturum “Dijital Agora’’ kavramının açıklanması ile başladı. ’’Dijital agora” kavramını sosyal bilimlerde karmaşık sorunların anlaşılması ve analizi için pedagojik destek sağlayan disiplinler arası bir konu olarak tanımladı.
Sosyal medyada etik konusundan bahsederek, bu mecralardaki paylaşımların, bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerektiği söyledi. Dijital iletişimde çeşitliliğin çok önemli olduğu ve profesyonel kişilerin söylemlerinin mutlaka dikkate alınmasının gerekliliği ön plana çıkarıldı.
Özet olarak online ve offline haberlerin arasında orta derecede farklılıklar olduğunu söylediler ve çeşitli örnekler vererek oturumu sonlandırdılar.
 
Kaan ÖZTAMUR 
Halklailiskiler.com.tr Jr. Muhabiri
AÜ İletişim Tasarımı ve Yönetimi Öğrencisi

4555 kez okunmuş Kaan Öztamur

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.