10. LİDERLİK ZİRVESİ

Köşe Yazısı - 16 Nisan 2013, Salı
GözlemliYorum: Belgin Usanmaz
Hepimizin bildiği gibi iş hayatının dinamikleri sürekli olarak değişmek ve gelişmektedir. Hızlı değişimlere ayak uydurmak ve kendisini geleceğe hazırlamak isteyen iş dünyası profesyonellerinden oluşan zirve katılımcıları bu konferansta; “Yol gösteren, harekete geçiren, birleştirici, motive edici, etkileyici ve yaptıkları ile iz bırakan bir lider olmanın sırlarını keşfetme” fırsatı buldu. Konferansta aldığım notları siz değerli okuyuculara rehberlik edeceğine inanarak düzenledim. Keyifli ve katkı sağlayıcı yönde paylaşımlar dilerim. 

Belgin USANMAZ
belginusanmaz@incisigorta.com

10. LİDERLİK ZİRVESİ
11 Nisan 2013 Sheraton Maslak-İSTANBUL 

Konferansın Oturum Konu Başlıkları

-Iş Dünyasında Yeni liderlik Vizyonu
-Holdinglerin Lider Ceo’larından Etkili Yönetim Stratejileri
-Lider Markaların CEO’larından Yenilikçi Marka Stratejileri!
-Halkla İlişkiler ve Reklam Liderlerinden Yaratıcı Düşünce,Farklılık,Yenilik Taktikleri
Liderlik Zirvesi’nin bu yıl teması:
 Geleceğin Liderleri 

Konuşmacilar’dan bazıları…

Mehmet Ali Berkman (Akkök)
Cemal Ererdi (Axa Sigorta)
Ali Pandır (Fiat Türkiye)
Aytül Özkan (Olilvy Türkiye)
Engin Ataman (Galatasaray)
Erman Kunter (Beşiktaş)
Burak Aydın (Intel)
Hüseyin Kadri Samsunlu(Akfen Holding)
Can Caka (Anadolu Grubu)
Nedim Esgin(Darty Türkiye) 
Liderlik Zirvesi
1. Oturum: Holdinglerin Lider CEO’larından Etkili Yönetim Stratejileri
Mehmet Ali BERKMAN (Akkök Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Danışmanı)
Nusret CÖMERT (Shell Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Mehmet AKTAŞ (Yaşar Holding İcra Başkanı)
Hakan Güldağ (Oturum Başkanı)
 
Yönetim bir bilim ve sanattır. Yönetim gurusu Drucker’ın dediği gibi “yönetim tüm kuruluşların en belirgin ve ayırt edici uzvudur.” Yönetimde başarı, yöneticilerin bilgi beceri ve birikimine; çalışanların da etkili ve verimli olarak yönetilmesine bağlıdır. Dolayısıyla yönetimde başarılı olabilmek için, yönetim sanatını bilmek ve yönetim becerilerini geliştirmek zorunludur. Bu ilk oturumda daha başarılı bir yönetim sergileyen lider olmak için gerekli olan vizyon, strateji belirleme, etkili planlama yapma, karar verme ve sorun çözme gibi konular ele alındı.
Oturumu Yöneten Hakan GÜLDAĞ, lider davranış ve tipleri çeşitlidir, bu çeşitlerden bazıları
FIRSATCILAR (satışları çok iyi ancak, kimse onları tam olarak takip etmek istemiyor.)
DİPLOMATLAR (geri bildirim vermiyorlar, takipçileri zorlanıyor)
STRATEJİSTLER (değişik ve transformasyon sağlıyorlar) diyerek bu çeşitlilik içinde Liderlik davranışı öğrenilebilir mi? Lider davranış çeşitleri konusunda görüşleriniz nelerdir? sorusunu konuşmacılara yöneltti. Bu önemli soruya İlk cevap CÖMERT’ten geldi.

CÖMERT, “liderle yönetici farklı, öncelikle bunu iyi ayırt etmeliyiz, iyi lider, iyi yönetici olur mu? ya da bunun tam tersi olabilir mi?” işte bu soruya verilecek cevap önemli, çünkü her zaman bu özellikler lider ve yönetici için geçerli olmuyor. Biliyoruz ki “iyi lider inovasyona, değerler, transformasyona odaklanırken, yönetici ise plan ve bütçe’ye odaklanıyor.

İyi lider insana, iyi yönetici ise sistem, programa. Yani kısaca yönetici nihai hedefler, reklam, sisteme bakarken, lider her daim ufka bakıyor diyerek görüşlerini bildirdi.
BERKMAN ise aynı soruya , “Liderlik değişim gerektirir,” değişim yapılmazsa başarılı olunamaz şeklinde yanıt verdi. BERKMAN, kaygılı bir lider olmaz, sektör fark etmeksizin her liderin ülkenin genel durum analizini iyi yaparak, nüfusun riskli bir yapısı olmasına rağmen, cesaretli davranıp, ufka bakan, iyi ilişkiler kurup, yöneten, IQ,EQ yüksek, kararlarını verirken vicdanın sesini dinleyen stratejik yönetim anlayışı benimseyen bir liderin davranışlarını günümüz koşullarına göre geliştirip, değiştirmesi gerektiği yönündeki görüşlerini bildirdi.
 
Dr AKTAŞ, “lider heyecan aşılar, katılım sağlatır, hizmet eden yetiştirir. Lider örnek alınan kişidir, peşinden gidilendir, olaylara pozitif ve gerçekçi bakandır diyerek liderlik davranışı geliştirilmelidir, öğrenilmeye çalışacak alanları belirleyerek hızla gelişim tamamlanmalıdır” sözleriyle cevabını sonlandırdı. 

Dikkat Çeken Sözler:
Nusret COMERT; “İyi bir lider iyi bir yönetici olabilir mi, iyi bir yönetici iyi bir lider olabilir mi? Her zaman değil.”
Nusret COMERT; “Hayat bir ilişkiler ağıdır. Hiç beklemediğiniz anda bambaşka kapılar açabilir.”
Nusret COMERT; "Her liderin değişik durumlarda daha iyi sonuçlar veriyor."
Mehmet Ali BERKMAN; "Tecrübe hataların öğrenilmesinin birikimidir”
Mehmet Ali BERKMAN; " Lider sıradışı insan değildir. Sıradışı işler yapar. Sıradışı işler yaptığı için liderdir
Dr. Mehmet AKTAŞ; “Her grubun bir lideri olması lazım, lider olmadığı zamanda gerileme olur. "
Abdülkadir KONUKOGLU; “Herkesin içerisinde bir liderlik vardır ama önemli olan onu dışarıya çıkarabilmektir.”
Dr. Mehmet AKTAŞ; "Benim inandığım liderlik, insanları daha çok anlamaya çalışan, daha çok anlama duygusu yaratan kişidir.

2. Oturum: Lider Markaların CEO’larından Yenilikçi Marka Stratejileri
Cemal ERERDİ (AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO)
Ali PANDIR (Fiat Türkiye Ülke Başkanı)
Güven BORÇA (Oturum Başkanı)
  data-cke-saved-src= - İyi bir takımla çalışmak
- IT(otomasyon sis.) iyi yönetmek
- Sigorta döngüsü kavramını iyi tanımlamak(çok karlı işe girerseniz fiyat düşer Axa Sigorta bunun tam tersini yapıyor) şeklinde cevaplandırdı.
Aynı soruya PANDIR ise;
- İlham vermek, çalışanların önünü açmak,
- İnsan Kaynakları, ekibi iyi izlemek
- Paydaş ilişki yönetimi
- Performans yönlendirme yapmaktır şeklinde cevaplandırarak oturum kapandı.
 
Dikkat Çeken Sözler:
Ali PANDIR; ”Tüm dünyada sigorta sektöründe markalaşarak farklılık yaratmak önemli”
Ali PANDIR; "Türkiye'deki büyük segmentler zararına satış yapıyorlar”
Cemal ERERDİ; ”Benim için önemli olan iyi bir takımla çalışabilmek."
Cemal ERERDİ; “Marka konumlandırmasının doğru yapılması gerekiyor."


3. Oturum: Halkla İlişkiler ve Reklam Liderlerinden Yaratıcı Düşünce, Farklılık, Yenilik ve iletişim Taktikleri
FügenToksü (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Başkanı)
Aytul ÖZKAN (Reklamcılar Derneği Eski Başkanı ve Ogilvy Türkiye Ülke Başkanı)
Figen İŞBİR(İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği)
Prof.Dr. Ali Atıf Bir (Oturum Başkanı)

Liderlik ZirvesiGerçek liderler fark yaratmadan başarının gelmeyeceğini, herkes gibi sıradan olmanın kendilerini geride bırakacağını bilirler. “Yaratıcı fikirler siz onları kışkırtmadıkça ortaya çıkmaz “ bu noktadan baktığımızda; Halkla ilişkiler bir yönetim bilimidir diyerek sözlerine başlayan İŞBİR, Yönetim fonksiyonları son 15 yılda çok değişti, yöneticilerin çok fazla üstlendiği konular var: İtibar, sürdürebilirlik vb.gibi. Bu konular halka ilişkiler ile birlikte yönetilecek alanları yaratıyor, halkla ilişkiler alanında yapılan her türlü çalışmada bu reklam içinde geçerli yönetim kurulunu ikna etmek zor, çünkü her bir çalışma bütçe gerektiriyor ve uzun vadeli, bir kaç yıl içinde geri dönüş alınıyor. Bu alanda yapılan her faaliyette bilinmesi gereken ;
* Markalar, sektörler krizden rahat çıkabiliyor.
* Müşteri sayısında artış oluyor.
* Çalışan aidiyeti artıyor.
Ürünün kolay set edilmesi sağlanıyor diyen konuşmacı, sözlerini,  Kalıcı Liderlik “bir rol modeli”, rol modeli nasıl olunur? Sorusunu yanıtlayarakolan Aytül ÖZKAN’a bıraktı. ÖZKAN, 5 ortak özellikten bahsederek sunumuna başladı.
1- BÜTÜNLÜK (Marka/kişi/şirketi bir adıma öne çıkarır)
2- KARARLILIK(Başta reddedilen bir fikri farklı yollarda ortaya çıkarmak)
3- MERAK (Inovatif liderler meraklı oluyorlar)
4- CESARET (Korku gerekli ortamlarda adım atmayı gerektirir)
5- TEVAZU (Özgüven ile paralel gelişir)
Liderler iş hedeflerinden başka şeylere sahipse (ben duygusu, öne çıkma, eziklik) zorlanıyor. Liderler ”BEN” demeyenlerdir diyerek sözlerini tamamladı. PR, reklam, doğrudan pazarlama, etkin pazarlamasında bir lider fikir önderliği yapmalıdır. Yaratıcılık üretilen ve öğretilebilen bir şeydir diyen TOKSÜ, bugün şirketler;
Parası olan şirket -Güçlü olan şirket -Farklı düşüncesi olan şirket olarak reklam veriyor, PR çalışmalarında bulunuyor. Bu noktada “Bilgi-Beceri-Deneyim” en önemli konulardır diyerek Liderlik alanındaki görüşlerini; Liderlerin, düşünmek için geçirdiği zamana acımaması gerekir. Bir liderin en büyük görevi “insan yetiştirmektir”. Liderin yüzyüze iletişimi halen en geçerli olandır şeklinde bildirdi. Reklam ve Marka dünyasında şirketlerin söylediğini yapan, yaptığını söyleyenin aynı kişi olmasının önemini vurgulayan konuşmacı, iletişim kabiliyeti bu amaç içinde büyük yer kaplamaktadır diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
Dikkat Çeken Sözler:
Aytül ÖZKAN; "İnovatif liderler meraklı oluyorlar."
FügenToksü; "Gelecekte kurum içi iletişim çok önem taşıyacak."
FügenToksü; "Bir liderin en büyük görevlerinden biri insan yetiştirmektir”
FügenToksü ;”Sizi lider yapan hem kendi davranışlarınız, hemde yönettiğiniz insanların düşünceleri”
Figen İşbir; “Liderin ömrü takipçileri kadardır.”
Figen İşbir; "Sadece reklamla iletişim kurulamayacak bir ufuk açıldı.”


4. Oturum: Yurt Dışındaki En Güçlü Türk Yöneticilerden Başarılı Yöneticilik ve Liderlik Teknikleri
Necdet ŞENTÜRK (Toyota Avrupa Kaliteden Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Bülent ATLIĞ (Pfizer Global Tedarik Birimi Gelişen Pazarlar Lideri)
Serdar TURAN (Oturum Başkanı)

Günümüz iş dünyasında lider özellikli yöneticiler ön plana çıkmaktadır. Her lider bir yöneticidir. Ancak her yönetici bir lider olamaz. Liderlik farklı özellikler ve yetenekler gerektirir konularının konuşulduğu oturum, Bülent. ATLIĞ’ın, Liderlik kavramı yönettiği sektörü bugün bulunduğu noktadan değişik/farklı noktaya çıkarmayı gerektiriyor tanımıyla başladı. Lider kendi potansiyelini ortaya koyacağı sektörün, ilham kaynağı olan kişidir diyen konuşmacı, Liderlik, bir vizyona uygun hayalin ortaya konması, bu vizyona uyum sağlayan büyük bir ekibin katılım sağlamasını gerektirir. Burada işi yapanların, işi sahiplenmesi, işinden zevk almasını sağlaması, kendine ve şirketine bir şey verip geliştiren yönünde sağlam adımlar attırması yönünde liderlik en temel faktördür diyen ATLIĞ, az medyatik, çok katılımcı liderlerin daha başarılı olacağına sözlerine ekledi.

Necdet ŞENTÜRK ise, başarıda her seviyedeki çalışanın benzer katkı göstermesi gerektiğini belirterek, Toyota'da Liderlik nasıl geliştiriliyor? sorusuna Liderlik hakedilmesi belli bir süreçte oluyor bu süreç içinde liderlik özelliklerinin bir dizi liderlik geliştirme programları ile desteklenmesi, geliştirilmesi sağlanıyor. Katılımcı olmak ve işi sahiplenmenin önemini vurgulayan konuşmacı, temel ilkemiz;
- Kişiye değer vermek,
- Bir sorun varsa saklamamak (burada iyileştirilecek bir nokta olduğunun bir göstergesi kabul etmek)
- İnisiyatif vermek, liderlik özellikleri kazandırmada önemli, vurgulamasını yaptı.

Liderlik özelliklerinizin hangisinin ön plana çıktığını düşünüyorsunuz sorusunu ise;
ATLIGĞ, etkili zaman kullanımı, işleri delege etmek, iç sesine kulak vermek, karar alma sürecinde ise kendini dinlemek, gözden geçirmek, kendi süzgecinden geçirmek olduğu şeklinde cevaplandırdı.
Aynı soruya ŞENTÜRK ise, enerjiyi iyi kullanmak, yonetmek, özümseme yapmak, değişime açık bölümleri iyi yönetmek, sorgulama yapmak ve zamanı iyi kullanmak olarak cevap verdi.
 
Dikkat Çeken Sözler:
Bülent ATLIG; " Liderlik her seviyede tartışılması gereken bir konudur."
Necdet ŞENTURK; "Kişinin işini sahiplenmesi gerekiyor ama, sizinde kişiyi sahiplenmeniz gerekiyor.”
Necdet ŞENTURK; "Bir şirket başarılıysa her seviyedeki çalışanının bu benzer katkıyı paylaşması gerekiyor."
Necdet ŞENTURK; "Kararların zaman içinde oluştuğunu düşünüyorum.”


5. Oturum: Spor Dünyasının Efsane İsimlerinden Lider Olmak ve Zirvede Kalmak
Ergin ATAMAN (Galatasaray Medical Park Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü)
Erman KUNTER (Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü)
Roksan KUNTER (Oturum Başkanı)
 
Liderlik Zirvesiİş dünyasında olduğu gibi spor dünyasında da gerek bireysel gerekse kurumsal olarak yoğun bir rekabet ve liderlik mücadelesi bulunmaktadır. Başarılı olmanın tek başına yetmediği kazanılan başarıların devam etmesi veya sürdürülebilir olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Bu oturumda her koşulda başarılı olmak, kazanılan başarıları sürdürmek ve zirvede kalmakla ilgili konular konuşuldu. Oturum “antrenörlük sadece taktik vermek, tahtaya şekil çizmek ve sahada şut atmayı öğretmek demek değildir” diyerek sözlerine başlayan ATAMAN, kaliteli bir insan topluluğuna teknik özellik dışında psikolojik yönetimle doğru karar verici , yönlendirici olunması lazım. Özgüven, büyük düşünmek, gerçekleşebilir hayaller kurmak ve bu yönde ekibi yönlendirmek onları büyük hayale ortak etmenin liderlik adına önemini vurgulayan konuşmacı , “Sizi lider yapan hem kendi davranışlarınızı yönettiğiniz insanların düşüncelerini etkilemek hem de çalıştığınız kişilerin hislerini yönetebilmektir” , Gerçek liderlik insanların size lider kabul etmesi herkesin düşündüğünden farklı düşünceler geliştirmeniz ve bundan korkmamanızdır, ayrıca karakter özelliğinizde cesaret, güven ve inanç güçlü olmalı bu çok önemli diyerek sözlerini Erman KUNTER’e bıraktı.
KUNTER, Takım liderinin iyi bir organizasyon kurması lazım, lider en son sözü söyleyendir, organizasyon bütün işi yapar, alt yapı, organizasyon ne kadar sağlamsa lider o kadar şanslıdır. Lideri takım belli bir noktaya getirir.Temelinde nitelik olan birşeyi çok kez yaparak öğrenebilirsiniz. Nitelik sayesinde elde edilen yetenek ortaya çıkar. Liderlik kötü gidişattan sonra ortaya çıkar, liderlik bir kişiye verilen şey değildir, organizasyonların başarısı liderliği oluşturur diyerek Erman ATAMAN’dan farklı bir görüşü savundu.
Organizasyonları lider yönetir, her şirketin her organizasyonun bir lideri vardır, stratejik planları liderler yapar. Cesaret, güven ve bilgi birikimi liderlerin takım üyelerine aşılaması gerekir,organizasyonun iyi olması yeterli olmaz, bu özelliklerin bir lider tarafından takıma aşılanması, değer katacak şekilde sunulması lazım, amaca bu şekilde ulaşılır diyerek bu konudaki düşünce ve deneyimlerini anlattı.

Dikkat Çeken Sözler:
Erman KUNTER; "Her şeye karışmaya başladığınız zaman siz de kendi işinizi yapmaktan uzaklaşıyorsunuz."
Ergin ATAMAN, "Sizi lider yapan hem kendi davranışlarınız, hem de yönettiğiniz insanların düşünceleri."
Ergin ATAMAN; "Antrenörlük sadece sahaya çıkıp oyuncularınıza nasıl savunma yapacağını öğretmek değil"
Ergin ATAMAN; "Bir lider herkesin düşündüğünden farklı düşünceler geliştirmeli, bunu yaparken de korkmamalı."
Ergin ATAMAN; "Liderleri farklı yapan onların cesareti ve söylemleridir."


6. Oturum: Bilişim ve Teknoloji Liderlerinden İş Dünyasını Değiştiren Teknolojiler ve Yeni Trendler
Burak AYDIN (Intel Türkiye Genel Müdürü)
Nedim ESGİN (Darty Türkiye CEO)
Yrd.Doç.Dr. Fatoş KARAHASAN (Oturum Başkanı)

Liderlik Zirvesi“İletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki gelişmeler ile küreselleşme, tüm yönetim uygulamalarını etkilemektedir. Bu nedenle liderler iş yaşamıyla ilgili teknolojik gelişmeleri ve yeni trendleri yakından takip etmeli ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalıdırlar. Bu oturumda teknolojiyi takip eden ve bunu iş hayatında etkin bir şekilde kullanan bir lider olmanın yolları anlatıldı.Oturum, KARAHASAN’ın Türkiye‘deki dijital duruşu ve son dönem durum değerlendirmesi ile başladı. Bugun dünya genelinde 8 milyar cihaz internete bağlı, 2020 yılında bu sayı 50 milyara çıkacak büyük bir artış olacağı tahmin ediliyor. Teknoloji o kadar ilerleyecek ki arabalar evle konusacak, buzdolabı market ile, kuşaklar arası farklılıklar teknoloji kullanımını büyük ölçüde etkilemeye devam edecek. Bu yöndeki açıklamalarla bugün nelerin değiştiğine bakarsak, otomasyon sistemleri, tedarik zinciri, CRM programları, sosyal medya bunlardan bazıları...
Teknolojiyi doğuştan Takip edenler (Y kuşağı), Öğrenenler (X kuşağı) olmak üzere iki grubun varlığından şu anda söz etmek mümkün. Hal böyleyken liderlik iş dünyasını teknoloji nasıl değişime ulaştı? şeklindeki soruyu ilk yanıtlayan AYDIN oldu. AYDIN, kurumsal liderler teknolojiyi değer yaratan gelecek olarak görüyorlar, sosyal medya sayesinde iletişim kanalı olarak algılıyorlar. Fortune 500 listesinde liderlerin % 7.6 facebook, % 4 twitter, % 26 ise Linkinden kullandığı sonuçlara yansıdığından bahsetti. ESGİN ise, teknoloji yeni internet siteleri, yeni girişimciler yaratsa da teknolojik marketin sanal ortamda % 25 büyüme sağladığını, internet bir şey satın alınırken, daha uygun fiyat bulunması yönünde avantajlı ancak hala Türk halkı dokunarak, tadarak alışveriş yapmayı tercih ediyor diyerek öncü teknolojilerin varlığından bahsetti.
Öncü teknolojilerde kağıt kalem kalkıyor, ekrana dokunarak büyük objelerin hareket ettirildiği ekranlar, donanım ve yazılım önemli olacak diyen konuşmacı, teknolojinin insan hayatına değer yaratmak için var olacağını anlattı.
Oturum başkanının bu hızla ilerleyen dijital dünyada insan beyninin nasıl bununla başa çıkacağını düşündüğünde ancak smart ajanlara ihtiyacımız olacağını belirtmesi dikkat çekici karşılandı.Şu anda teknolojik ürünler hakkında bilgilendirmenin yetersiz olduğunun altını çizen ESGİN, ileri seviyede kullanıcı değiliz, çabuk tüketip hemen erişim seviyoruz, detay bilgiden ise kaçıyoruz şeklindeki görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Teknoloji amacımız değil aracımız olmalı dedi.
Sen çağına girdik, bir şeyler çok daha kuvvetli, liderlerin kullandığı araçlar değişmeye başladı, teknoloji sayesinde daha çok kitlelere ulşamaya çalışıyoruz. Evrimleşmenin doğal bir parçası bu diyen AYDIN, teknoloji, ilerlerken daha sabırsız, seçenekleri bol olduğundan sıkılan bir nesil ile karşı karşıya kalınacağını vurgulayark sözlerini sonlandırdı.

Dikkat Çeken Sözler :
Nedim ESGİN; "Yaptığımız araştırmada, insanlar ürünün daha ucuzu internette var ise alışveriş yapıyorlar.”
Burak AYDIN; “Bugüne baktığımızda hayatımızın teknoloji ile şekillendirildiğini görüyoruz.”
Nedim ESGİN; ”Bizler çabuk tüketmeyi hemen erişmeyi seviyoruz.”
Lierlik Zirvesi.
7. Oturum: Holdinglerin Finans Liderlerinden (CFO) 2013 Yılı ve Sonrası İçin Türkiye ve Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler, Öngörüler, Fırsatlar ve Tehditler
Can CAKA (Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı/CFO)
Hüseyin Kadri SAMSUNLU(Akfen Holding CFO)
Gürhan KARTAL (Hattat Grup CFO )
Bülent ŞENVER (Oturum Başkanı)
2013 yılı ve sonrasında ekonomik gelişmelerin nasıl olacağı ve bunun iş hayatınızı nasıl etkileyeceğini yönündeki merak edilen konular, ekonomik gelişmelerle ilgili öngörüler, değerli tavsiyeler oturum katılımcılarına ışık tutması yönündeydi.
Dünyayı anlamak önemli, bundan 25 yıl once hız yoktu, tekonolji alt yapısı bu kadar güçlü değildi. Öngörülülük azaldı,10 yıl önümüzdeki öngörülebilir azlığın neden böyle olduğunu değerlendirmek lazım.
Kriz normdur.Uzun bir sure kriz halinde yaşayacağız. Kriz içindeyiz ancak bu fırsat yaratacak bir durum olduğu bilinmeli diyerek sözlerine başlayan SAMSUNLU, dünyada önemli değişiklikler var, varlık tanımı değişti. Avrupa önemli bir pazar, ekonomide kayma var, merkez bankası para basma yarışında, bu gidişat içinde Avrupa’nın önümüzdeki dönemi riskli, fiyatlar düşüyor ve ekonomiye olan güven azaldı diyerek genel bir değerlendirme yaptı. KARTAL ise, yarına değil, ekonomide daha ötesine bakmalıyız. 2015 sonrası Avrupa, Türkiye için müşteri olacak görünüyor. Tarım ve Enerjide çarpıcı noktadayız. Teşvikler artacak, bundan sonraki süreçte yerli yakıttan elektrik üretebilmek, ülkeler için en önemli konu olacak gibi görünüyor. “2015-2017 sonrası özlediğimiz kendi kendine yeten, fazlasını ihraç eden bir tarım sektörü ile herşey daha iyiye gidecek “diyerek bu konuda görüşlerini dinleyicilere aktardı.
Bir diğer konuşmacı CAKA ise, kısa vadede Türkiye barış sürecini önemsiyor ancak yeni yatırımcıların gelmesinde bölge sıkıntı yaşar oldu. Bölgesel lider olma sansı uzun vadede mutlaka var, enerji fiyatlarının baskı altında olması pozitif olarak dönecek görüşündeyiz diyerek bu dönemdeki görüşlerini paylaştı.

Ülkeler genelinde bakıldığı zaman ise, Hindistan –Çin hak ettiği yerde olmak istiyor. Çin en büyük ekonomik güç olma yönünde hızla ilerliyor. Türkiye Fransa, Londra, Almanya ekseninde tampon bölge durumunda Avrupa’nın başka alternatifi bu noktada yok görünüyor açıklamaları ayrıca oturum katılımcıları tarafında altı çizilen konular arasındaydı

Dikkat Çeken Sözler :
Can ÇAKA; "Türkiye'nin bölgesel lider olma şansı var."
Hüseyin Kadri SAMSUNLU; "Türkiye'nin ileride barış sürecine gireceğine inanıyorum.”
Can ÇAKA; "Geçtiğimiz 10 sene Türkiye ekonomisi Avrupa ekonomisinden ciddi şekilde ayrıldı. ".

10575 kez okunmuş Belgin Usanmaz

Yazarın diğer yazılarını görmek için tıklayınız.
#PZ2016 İkinci günden dikkat çekenler...   1786 gün önce eklendi
10. Marketing Power Konferansı Notları   2042 gün önce eklendi
12. Liderlik Zirvesi geniş özeti...   2393 gün önce eklendi
9. Marketing Power Conference geniş özeti...   2429 gün önce eklendi
15. Pazarlama Zirvesi Notlarım...   2537 gün önce eklendi
Akıl karar aldırır, Kalp kariyer yaptırır...   2764 gün önce eklendi
8. Marketing Power Conference geniş özeti...   2798 gün önce eklendi
'Customer Power Conference' gözlemlerim...   2907 gün önce eklendi
Yeşil İş Green Business 2013 Konferans Notlarım   2950 gün önce eklendi
• 10. LİDERLİK ZİRVESİ   3148 gün önce eklendi
Innovation of Marketing   3176 gün önce eklendi
MCT İnsan Kaynakları Zirvesi Konferans Notları   3196 gün önce eklendi
Marka 2012 Konferansı Notları 2. Gün   3253 gün önce eklendi
Marka 2012 Konferansı Notları 1. Gün   3260 gün önce eklendi
MARKALARDA başarıya giden yol, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   3463 gün önce eklendi
Sun Tzu'nun Savaş Sanatı'na Göre Marka Stratejileri   3565 gün önce eklendi
2011 Marka Konferans Notlarım   3625 gün önce eklendi
Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir   3707 gün önce eklendi
MARKA KONFERANS NOTLARI 2010 (1. Gün)   3988 gün önce eklendi
MARKA KONFERANS NOTLARI 2010 (2. Gün)   3989 gün önce eklendi
Kurum Markası mı? Yoksa Ürün Markası mı?   4254 gün önce eklendi
Marka 2009 Konferans Notlarım2   4352 gün önce eklendi
Marka 2009 Konferans Notlarım1   4353 gün önce eklendi
Ülke Markalaşmasında Kurumsal Yönetim Anlayışına Yönelik Yaklaşımlar...   4458 gün önce eklendi
Marka 2008 Konferans Notları 2   4724 gün önce eklendi
Marka 2008 Konferans Notları 1   4731 gün önce eklendi
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.